Hoe denk jij over echtscheiding?

In navolging van het vorige stuk over Bijbels taalgebruik rondom ‘huwelijk’ en zaken die daarmee in verband staan, is er nog 1 Bijbelgedeelte van grote invloed op onze opvattingen rondom het huwelijk, namelijk Maleachi 2:16. “Want Ik haat echtscheiding, zegt de Here, de God van Israël, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Here der Heerschare. Daarom weest op uw hoede voor uw hartstochten en weest niet ontrouw”.
-Eerst maar even de context van dit Bijbelgedeelte. Waar staat deze tekst tussen geklemd?
God zegt als 1ste dat Hij van het volk van Israël houdt. Maar het volk heeft de Here niet lief. Ze brengen onheilige offers, hun priesters zijn onheilig en gedragen zich onwaardig en God verwijt Zijn volk ontrouw te zijn. Na de tekst in 2:16 zegt God, dat Hij een Engel des verbonds zal sturen; wie kan die dag verdragen? “Hij” zal de priesters reinigen als zilver en goud. Ze moeten zich bekeren, want er komt een grote en geduchtige dag des Heren.
-De zaken die worden beschreven: hebben betrekking op een heel volk, spelen zich af op eeuwigheidsnivo, in de relatie tussen God en zijn volk.
In dat opzicht is het best vreemd om die ene zin ertussenuit te trekken en te concluderen dat God het hier plotseling heeft over de relatie van de mens, tussen man en vrouw. Dat dit een soort 11de gebod is over echtscheiding tussen man en vrouw.

-Terug naar de taal van het O.T, hetgeen wat er letterlijk staat bij het woord ‘echtscheiding’ is ”שָׁלַח-shalach” wat betekend “wegzenden”.
In de context is dat begrijpelijk. God haat het om Zijn volk weg te zenden. De ballingschap van het volk doet God veel pijn.
Opnieuw is dat woordje “wegzenden” een heel algemeen voorkomend werkwoord wat 847 keer in het O.T wordt gebruikt en dus niet exclusief vertaald kan worden als “echtscheiding”.
Het woord “echtscheiding” duikt pas op in het N.T, “ἀποστάσιον- apostasion”, waar het slechts 3x voorkomt. (Wat heel weinig is voor iets wat wij in onze theologie tot een verbod hebben verheven). De context waarin dit N.T woord 3x keer voor komt, spreekt alle 3 de keren van “het mee geven van een scheidbrief”.
In tegenstelling tot een huwelijks-certificaat, waarover in de Bijbel nergens wordt gesproken, bestaat er wel een rechtsgeldig certificaat wat verklaard dat de vrouw van haar man is weggezonden.
Deze scheidbrief vindt zijn oorsprong in Deut.24:1 “wanneer iemand een vrouw genomen- gehuwd –heeft, dan zal hij, als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft, en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandigt heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden…”, -haar niet weer opnieuw tot vrouw mogen nemen”.
Hoewel het van de beginne nooit de bedoeling is geweest dat de relatie tussen man en vrouw kapot zou gaan, heeft de wet daar wel een regeling voor wanneer dit het geval is.

Even voorop gesteld, ik propageer geen echtscheiding want het brengt onvoorstelbaar veel leed met zich mee.
Maar ik verzet me tegen het oordeel wat erover wordt geveld op basis van theologie. Want de basis voor deze theologie is uiterst dun en vol interpretaties.  Daarom is het terecht om daar vragen bij te stellen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s