Kies wat je ziet

Wanneer je het scheppingsverhaal goed leest, komt je steeds die zin tegen ‘en God zag’.
Steeds wanneer God iets heeft gemaakt staat er: en Hij zag dat het goed was.
Hij maakt licht, scheiding tussen wateren, sterren aan de hemel, de zon de maan, dieren, planten…..en Hij zag dat het goed was.
Toen maakte Hij de mens aan het einde van Zijn scheppingswerk en Hij zag dat het ‘meod tov’-zeer goed was. Meestal wordt dit woord ‘meod tov’ gelezen met betrekking tot de mens als kroon op zijn schepping. Maar het kan ook gelezen worden met betrekking op al het scheppingswerk wat Hij had gedaan. God had de aarde perfect gemaakt en plaatste een afdruk van Zijn eigen evenbeeld daarop om die te beheren, en het was ‘zeer goed’. Er was geen vlek of rimpel, er was geen fout aan te vinden, elk onderdeel simpelweg perfect.
Dan lezen we in H3 hoe de slang komt om te verleiden. Adam en Eva eten van de boom en hun beide ‘ogen worden geopend’. Het woord wat hiervoor wordt gebruikt spreekt van figuratieve blindheid. Adam en Eva waren voor die tijd niet blind, maar nu zien ze het plotseling anders.
Met de schepping zelf is nog niets gebeurd. Adam en Eva zijn gewoon de twee mensen die ze daarvoor ook waren, in het midden van Gods schepping die ‘meod tov’ is. En toch is plotseling alles anders. Ze zien het anders.
Tot dat moment zagen ze hun bestaan door Gods ogen, als “zeer goed”. Nu zien ze door andere ogen en plotseling is er iets op aan te merken, plotseling is er angst, naaktheid, iets te verstoppen.
Dat is wat de boze doet, hij verdraait onze zienswijze. Hij speelt met ons perspectief, verdraait het, plant suggesties.
Voor Adam en Eva is die gewaarwording zo realistisch, dat ze kleding gaan maken en zich verstoppen. Wat ze zien brengen ze voort.
God maakt hetgeen wat we vanaf de zondeval zien niet ongedaan, maar Hij geeft ons wel de keus waar we geloof aan willen hechten. Gods zienswijze of een zienswijze van angst, kritiek en veroordeling?
Gebed: Heer ik wil mijn leefomgeving niet zien door de verdraaide zienswijze die de boze mij opdringt. Ik verwerp dat in Jezus naam. Leer mij wat U ziet en geef daar kracht aan, zodat ik goed zal kennen en kwaad zal verwerpen.transformation-857734_960_720