Chronologisch lezen: de finale

d85d311b5a535c716b57a8ed42f69444
bron: safeguardyoursoul.com

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

358 1 Tim. 4; 5; 6
359 Tit. 1; 2; 3
360 2 Tim. 1; 2; 3; 4
361 Openb. 1; 2 ; 3; 4
362 Openb. 5; 6; 7; 8
363 Openb. 9; 10; 11; 12
364 Openb. 13; 14; 15; 16; 17; 18
365 Openb. 19; 20; 21; 22
Openb.22:20 Hij die deze dingen getuigt zegt:Ja, Ik kom spoedig.

Chronologisch lezen week 52

d72bfeb0d3e377b6e3bbf1e51c5767e2In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

351 2 Petr. 1; 2; 3
352 Hand. 26; 27; 28
353 Ef. 1; 2; 3
354 Ef.4; 5; 6
355 Kol. 1; 2; 3; 4
356 Fil.1; 2; 3; 4
357 1 Tim. 1; 2; 3
2 Petr.2:3 Zijn Goddelijke kracht heeft ons met alles wat tot leven en tot Godsvrucht strekt,
begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht;
Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, zodat je daardoor deel zal
hebben aan de goddelijke natuur.

Chronologisch lezen week 51

f022f4444ece1a25da7ddae030b20effIn één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

344 Rom. 7; 8; 9
345 Rom. 10; 11; 12
346 Rom. 13; 14; 15; 16
347 Hand. 20:13-38; 21; 22
348 Hand. 23; 24; 25 (jr 58-60)
349 1 Petr. 1; 2 (jr 60)
350 1 Petr. 3; 4; 5
1 Petr.2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie
een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis
heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht.

Chronologisch lezen week 50

c954ea470e67c07e1a6e1f88adf572f6In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

337 2 Kor. 4; 5; 6
338 2 Kor. 7; 8; 9
339 2 Kor. 10; 11; 12; 13
340 Gal. 1; 2; 3
341 Gal. 4; 5; 6
342 Rom. 1; 2; 3; 4
343 Rom. 5; 6

Gal.3:26-27 Jullie zijn allen zonen van God, door het geloof in Christus Jezus.
Want allen die in Christus gedoopt zijn, hebben zich met christus bekleed.

Chronologisch lezen week 49

717e26e679a85813a85483155692a9e9In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

330 1 Johannes 3; 4; 5
331 2 Joh.; 3 Joh.; Hand. 19
332 1 Kor. 1; 2; 3; 4
333 1 Kor. 5; 6; 7; 8
334 1 Kor. 9; 10; 11; 12
335 1 Kor. 13; 14; 15; 16
336 Hand. 20:1-12; 2 Kor. 1; 2 ;3

1 Kor.10:13 Je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan.
God is getrouw, Hij zal niet gedogen dat je boven vermogen verzocht wordt,
want Hij zal met de verzoeking ook voor uitkomst zorgen.

Chronologisch lezen week 33

3653298127f0e39d689ce2888ca7cc83In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:
225 Jer. 32; 33; 34
226 Jer. 35; 36; 37
227 Jer. 38; 39; 40; Ps. 74; 79
228  2 Kon. 24; 25; 2 Kron. 36
229 Hab. 1; 2; 3
230 Jer. 41; 42; 43; 44; 45
231 Jer. 46; 47; 48

Jer.29:11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Chronologisch lezen week 32

DSC_5259
Scheveningen juli 2016

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:
218 Jer. 7; 8; 9
219 Jer. 10; 11; 12; 13
220 Jer. 14; 15; 16; 17
221 Jer. 18; 19; 20; 21; 22
222 Jer. 23; 24; 25
223 Jer. 26; 27; 28; 29
224 Jer. 30; 31
23:5 zie de dagen komen luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land.

Chronologisch lezen week 31

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

99a9f0e5e94f3fe4353b9d7a3b8d62f3
bron: letterstomyinnerchild.tumblr.com

Jer.1:7 Zegt niet ‘ik ben jong, want tot ieder tot wie Ik u zend, zal je gaan en alles wat Ik je gebied, zal je spreken. Vrees niet voor hen, want Ik ben met je om je te bevrijden, luidt het woord des Heren.

211 2 Kon. 20; 21
212 2 Kron. 32; 33
213 Nahum 1; 2; 3
214 2 Kon. 22; 23; 2 Kron. 34; 35
215 Zefanja 1; 2; 3
216 Jer. 1; 2; 3
217 Jer. 4; 5; 6

 

Chronologisch lezen week 30

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

48ee3956ba2c7ac5cb9a313a7eaf868e
aquarel van Steve Hanks

Jes.48:17 Ik ben de Here uw God die u leert, opdat het u welga, die u de weg doet betreden, die gij moet gaan.
44:3 Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal Mijn Geest uitgieten op uw nakroost en zegen op uw nakomelingen.

204 Jes. 40; 41; 42; 43
205 Jes. 44; 45; 46; 47; 48
206 2 Kon. 18:9-19:37; Ps. 46; 80; 135
207 Jes. 49; 50; 51; 52; 53
208 Jes. 54; 55; 56; 57; 58
209 Jes. 59; 60; 61; 62; 63
210 Jes. 64; 65; 66