Chronologisch lezen week 29

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:
a5be72dc1c85c207dfde3a6e8513f5e0Hos.10:12 Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgin uw nieuwe land. Dan is het tijd om de Here te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laad regenen.

197 Jes. 23; 24; 25; 26; 27
198 2 Kon. 18:1-8; 2 Kron. 29; 30; 31; Ps. 48
199 Hos. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
200 Hos. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
201 Jes. 28; 29; 30
202 Jes. 31; 32; 33; 34; 35; 36
203 Jes. 37; 38; 39; Psalm 76

 

Chronologisch lezen week 28

In éénbff6fd62c4cfb7a0392c5554284fafb5 jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

Amos.5:14 Zoekt het goede en niet het kwade, zodat je zal leven, aldus de Here, God der heerschare, met u is en zegt: Haat het kwade en heb het goede lief.

190 Amos 1; 2; 3; 4; 5
191 Amos 6; 7; 8; 9
192 2 Kron. 27; Jes. 9; 10; 11; 12
193 Micha 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
194 2 Kron. 28; 2 Kon. 16; 17
195 Jes. 13; 14; 15; 16; 17
196 Jes. 18; 19; 20; 21; 22

Chronologisch lezen week 27

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

Jes.1:18 Als waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als de sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Als je gewillig bent en luistert, zal je het goede des lands eten.

7632310bd5d81d0e2691a3b82bb27dea183 2 Kon. 9; 10; 11
184 2 Kon. 12; 13; 2 Kron. 24
185 2 Kon. 14; 2 Kron. 25
186 Jona 1; 2;3; 4
187 2 Kon. 15; 2 Kron. 26
188 Jes. 1; 2; 3; 4
189 Jesaja 5; 6; 7; 8

Chronologisch lezen week 26

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel.

2 Kon.6:16 Vrees niet want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn. Toen bad Elisa: Here open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Here opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.

896b89dd215a8b20cb8b3d8b6bf7b62b176  1 Kon. 15:25-16:34; 2 Kron. 17
177 1 Kon. 17; 18; 19
178  1 Kon. 20; 21
179 1 Kon. 22; 2 Kron. 18
180  2 Kron. 19; 20; 21; 22; 23
181 2 Kon. 1; 2; 3; 4
182  2 Kon. 5; 6; 7; 8

Chronologisch lezen week 25

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

Pred.8:15 Daarom prees ik de vreugde, omdat er niets beters is voor de mens onder de zon dan te eten en te drinken en zich te verheugen.

a75d476ffab9040d6e9934877be3da57169 Pred. 1; 2; 3; 4; 5; 6
170 Pred. 7; 8; 9; 10; 11; 12
171 1 Kon 10; 11; 2 Kron. 9
172 Spr. 30; 31
173 1 Kon. 12; 13; 14
174 2 Kron. 10; 11; 12
175 1 Kon. 15:1-24; 2 Kron. 13; 14; 15; 16

Chronologisch lezen week 23

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

f566e45e45517a0b222cf3fc7f7c772c
bron: fabforgottennobility.tumblr.com

155 Spreuken 7; 8; 9
156 Spreuken 10; 11; 12
157 Spreuken 13; 14; 15
158 Spreuken 16; 17; 18
159 Spreuken 19; 20; 21
160 Spreuken 22; 23; 24
161 1 Koningen 5; 6; 2 Kronieken 2; 3

Spr.16:16 Hoeveel beter is het
wijsheid te verkrijgen dan goud,
hoeveel verkieslijker is het
verstand te verwerven dan zilver.

chronologisch lezen week 22

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

a378ee20f47b94bb2eb60f787639a139
“tunnel of love”, Oekraïne.

148  1 Koningen 1; 2; Psalm 37; 71; 94
149 Psalm 119:1-88
150  1 Koningen 3; 4; 2 Kronieken 1; Psalm 72
151 Psalm 119:89-176
152 Hooglied 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
153 Spreuken 1; 2; 3
154 Spreuken 4; 5; 6

Spr.3:6 Ken Hem in al uw wegen
dan zal Hij uw paden recht maken.

Chronologisch lezen week 21

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

3cba27d23a3e9ea45de0a0c2ed5ae9b1141 Psalm 95; 97; 98; 99
142  2 Samuel 24; 1 Kronieken 21; 22; Psalm 30
143 Psalm 108; 109; 110
144  1 Kronieken 23; 24; 25
145 Psalm 131; 138; 139; 143; 144; 145
146  1 Kronieken 26; 27; 28; 29; Psalm 127
147 Psalm 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118

Ps.118:5 Uit benauwdheid heb ik tot de Here geroepen
de Here heeft mij geantwoord
en mij in de ruimte gesteld.
De Here is met mij, ik zal niet vrezen
wat zou een mens mij doen?

chronologisch lezen week 20

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

DSC_4268
N.M.Wagemans Grand Canon 2015

Week 20
134. 2 Samuel 13; 14; 15
135. Psalm 3; 4; 12; 13; 28; 55
136. 2 Samuel 16; 17; 18
137. Psalm 26; 40; 58; 61; 62; 64
138. 2 Samuel 19; 20; 21
139. Psalm 5; 38; 41; 42
140. 2 Samuel 22; 23; Psalm 57

2 Sam.22:33 Die God die mijn sterke veste is
en mijn weg effen maakt
die mijn voeten maakt als die der hinden
en mij op mijn hoogten doet staan
die mijn handen oefent te strijde.