proclamatie

41e8d0cef899f4cf0eac9af69062669eLance Wallnau haalt aan dat een onderzoek heeft gemeten, dat onze hersenen ca 1200 woorden per minuut denken, waarvan er gemiddeld zo een 1100 negatief gekleurd zijn!
Ze bestaan uit kritiek, beschuldiging en zelfveroordeling, en herhalingen van suggesties die de boze op ons afvuurt.
Wat zou er gebeuren als deze gedachten zouden worden vernieuwd naar Gods gedachten over onszelf? Dat is een enorm potentieel aan gedachten die we door middel van het proclameren van Gods waarheid over onszelf, kunnen ontkrachten. Het woord van de waarheid maakt vrij.
Ook de wereld heeft deze kracht ontdekt en heeft imiterende technieken ontwikkeld waarbij mensen getraind worden om positieve dingen over zichzelf te roepen, maar er is een groot verschil in autoriteit. Er is beperkte kracht aan een wilsbesluit om te roepen “dat je leuk en lief bent”.
Het is echter van een geheel andere orde wanneer je in geloof uitspreekt dat de Allerhoogste Autoriteit van het universum jou prachtig heeft gemaakt!
Wij imiteren geen wereldse technieken, maar de wereld probeert Gods autoriteit te grijpen; zonder geloof is het echter krachteloos.

Praktijkoefening:
Jes.43:1-5 Ik zal niet vrezen want U heeft mij verlost en mij geroepen bij mijn naam, ik ben van U. Wanneer ik door het water trek, bent U bij mij; ga ik door rivieren dan zullen ze mij niet wegspoelen. Als ik door het vuur ga, zal ik niet verteren en de vlam zal mij niet verbranden. Want U de Here, mijn God, de heilige Israëls is mijn Verlosser. Omdat ik kostbaar ben in Uw ogen, hooggeschat.
41:10 Ik ben Uw knecht, U heeft mij uitverkoren en mij niet versmaad- ik zal niet vrezen, want U bent met mij. UIk zal niet angstig rondzien, want U bent mijn God. U sterkt miju, U helpt mij, U ondersteunt mij met Uw heilrijke rechterhand.
45:2 U zelf zal voor mij uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen deuren zal U verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. U zal mij de schatten de duisternis geven, rijkdom van verborgen plaatsen. Zodat ik weet, dat U de Here mij bij mijn naam geroepen heeft.

proclamatie

f09c3937af6d4429bb93f149b8569ecdDe zaterdagen staan dit jaar in het teken van proclamatie. Wat is het, waar staat het in Gods woord en hoe kan je dat doen?

1      Gen.1:3 En God zei: Er zei licht; en er was licht. 26 Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over….
God schept niet met Zijn handen, maar met woorden roept Hij tevoorschijn wat Hij wil dat er zal zijn.
Wij zijn gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis. Als wij in overeenstemming spreken met Zijn Geest en met Zijn woord, heeft God de mogelijkheid om er Zijn kracht aan te verlenen.
Spr.18:21 Dood en leven zijn in de macht van de tong,
wie aan haar toegeeft zal van haar vruchten eten.
Wanneer we negatief over onszelf spreken, doen we afbreuk aan onszelf. Wanneer we God waarheid over onszelf uitspreken groeien we in onze identiteit, om te worden wie God heeft bedoeld.

De praktijk:
2 Cor.5:17 Ik ben een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen.15 Ik leef niet langer meer voor mijzelf, maar voor U die voor mij is gestorven en is opgewekt.
Ef.4:24 Ik leg de oude mens af en wordt verjongt door de geest van mijn denken. Ik doe aan de nieuwe mens, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.
1 Cor.1:4-9 In elk opzicht ben ik rijk geworden: in alle woord en alle kennis, zodat ik ten aanzien van geen enkele genadegave te kort kom, terwijl ik uitzie naar de openbaring van Jezus Christus, die getrouw is.
2 Tim.1:12 Ik ben ervan overtuigt dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.

Ps. 1:3 Ik ben als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, wiens loof niet verwelkt. Alles wat ik onderneem zal gelukken.
Hebr.13:5 U zal mij niet begeven en mij niet verlaten. De Here is mijn Helper, ik zal niet vrezen.