goud kan nooit oud vuil worden.

“De Heer is mijn Herder”, was de tekst die zich aan mij opdrong deze week toen ik me flink gefrustreerd voelde over een aantal zaken.
En die tekst kwam met een simpele waarheid: Een herder leidt. Als ik beleid dat Hij mijn Herder is, is Hij mijn Leider en kan ik mij niet laten leiden door andere indrukken. Ik kan me niet laten leiden door mijn emoties; ik kan me niet laten leiden door de manier waarop mensen mij behandelen en ik kan me niet laten leiden door mijn miskleunen.0c17398b8d3aecd3da86f822fe7d0532
Als Hij mijn Herder is, dan is Zijn woord over mij waar en alles wat daar tegenin gaat onwaar.

Dat betekend dat ik gewenst en geliefd ben (Gal.3:26; Ef.1:5), ook al behandelen anderen mij als ….(vul het voor jezelf maar in hoe jij je door iemand behandeld voelt). Het doet niets aan onze waarde af, want die is vastgelegd door de allerhoogste autoriteit, namelijk God onze Herder; in de hemelse gewesten, waar het onaantastbaar is voor roest of modder.
Soms is dat lastig vast te houden wanneer er andere zaken “recht in ons gezicht”, in de tastbare wereld gecommuniceerd worden. En dat is eigenlijk best gek, want we worden voortdurend omringt door dingen die niet echt zijn. Als we naar een film kijken, een computerspel spelen of naar een pretpark gaan, weten we dat de monsters die wij zien niet echt zijn. We ondergaan die dingen als een passerende ervaring zonder daarbij de vaste grond onder onze voeten kwijt te raken.

Zo mag Gods waarheid ook een vaste grond zijn onder onze voeten en de leugens die de boze aan ons voorspiegeld als lucht, een schijnwereld, onwaar. Daarom hebben we in deze wereld Gods wapenuitrusting nodig, om stand te kunnen houden ondanks hetgeen we zien of horen.
Op de belijdenis dat Jezus Heer is, de waarheid waarop wij staan, zei Jezus zelf: Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen (Matt.16:18). De boze kan niet winnen. Hij houdt ons misschien luchtspiegelingen voor, gaat rond als een briesende leeuw (de imitator!), maar hij is een verslagen vijand.

chronologisch lezen week 22

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

a378ee20f47b94bb2eb60f787639a139
“tunnel of love”, Oekraïne.

148  1 Koningen 1; 2; Psalm 37; 71; 94
149 Psalm 119:1-88
150  1 Koningen 3; 4; 2 Kronieken 1; Psalm 72
151 Psalm 119:89-176
152 Hooglied 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
153 Spreuken 1; 2; 3
154 Spreuken 4; 5; 6

Spr.3:6 Ken Hem in al uw wegen
dan zal Hij uw paden recht maken.

De rivier “tevreden”.

DSC_1537
Pyreneeën N.M.Wagemans

Pred.1:8 Het oog wordt niet verzadigt van het zien en het oor wordt niet vervuld van het horen

Het was na een vakantie in de bergen dat deze tekst zich luidt en duidelijk aandiende, ik wist niet eens waar de tekst stond.
Ik had 3 weken me vergaapt een majestueuze bergen, groene dalen, wilde orchideeën, ijskoude frisse bergstroompjes, zuivere lucht, vlinders die op mijn schoenen kwamen zitten. Gewandeld over smalle paadjes, mijn voeten op gletsjers gezet en me verbaast over de wolken, zo dichtbij……en nu moest ik naar huis. Ik wilde niet naar huis. Ik wilde niet de volgende morgen opstaan met mijn dagelijkse uitzicht, terwijl die helemaal niet verkeerd is. Ik wilde de paarden naast mijn tent horen stampen en s’nachts de lucht vol sterren zien.
Ik weet niet hoe de eeuwigheid eruit ziet, maar stiekem hoop ik dan eindeloos te kunnen dwalen in dit soort uitzichten. Om s’ochtends op de Mount Everest te staan en s’avonds aan Gods tafel te schuiven voor een goed gesprek met vrienden, waar ik in mijn huidige leven geen tijd voor heb gehad.
Terwijl het landschap voor mij weer vlak werd op mijn weg terug naar huis, haalde Prediker de angel uit mijn “pijn”. Mijn lichaam, mijn oog, mijn oor, raakt inderdaad nooit verzadigt van alles wat er te genieten is. En dat is maar goed ook anders kan God ons niet elke morgen zegenen met nieuwe zegeningen, nieuwe knipoogjes.
Ik denk dat we gemaakt zijn met die hunkering om God na te jagen, het van Hem te vragen en het in Hem te zoeken. Het aardse is een schaduw van het hemelse, zoals we niet vol kunnen raken van alles wat er te zien en te horen is, raken we nooit vol van God liefde en Zijn Geest. Er is altijd meer.
Als we met de Geest gisteren een bergtop ervaring hebben gehad, mogen we daar met intens plezier van genieten, tevredenheid mee oefenen, met de wetenschap dat er vandaag nog meer is. In God is altijd meer, Zijn zegeningen raken niet op, Zijn liefde voor ons raakt niet op, Zijn Geest raakt niet op.
Die twee aanknopingspunten, het onverzadigbare in de mens en God die altijd meer is, dat connect met elkaar. We zijn gemaakt voor Hem.
En ik denk ( om even in de geestelijke beeldspraak te blijven) dat de naam van die stroom, de rivier die loopt tussen Gods overvloed en onze onverzadigbaarheid, “tevreden” heet.  Als het maar dagelijks regent op onze geestelijke bergtoppen, zodat de rivier “tevreden” onze dalen van water voorziet en ons tot groei en bloei brengt, dan maakt de rivier zijn naam waar: Hij maakt ons nooit verzadigt, maar diep tevreden.

Kind van God.

Rom.8:14 die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.9e757c2a3075cc402dee27ef7aab7b4f

In ons dagelijkse leven krijgen we op heel veel manieren te maken met afwijzing. Het wordt vaak niet gezegd, maar het wordt gecommuniceerd doordat mensen zich bijvoorbeeld niet aan hun afspraken houden, niet luisteren, gesprek ontlopen, of geen rekening met je houden. Alsof jij er niet toe doet en jou mening van generlei waarde of belang is.
De wereld regent afwijzing in overvloed over ons uit. Derec prince merkt in zijn boekje “Gods oplossing voor afwijzing” op, dat alle menselijke relaties gepaard gaan met het risico op afwijzing. Mensen zijn immers onvolmaakt. En wij zijn zelf geen haar beter. De zonde komt met het menselijk onvermogen tot volmaaktheid.
Maar wanneer we naar die boodschap van afwijzing luisteren, zijn we niet gericht op Gods boodschap. God zegt tegen ons: Ik heb jou aangenomen; Ik heb jou uitgekozen; jij bent kostbaar in Mijn ogen; Ik hoor jou, Ik heb jou op het oog; Ik hou zo veel van je dat Ik Mijn Zoon voor jou geef, zodat jij bij Mij kan zijn. Ik wil dat jij vruchtbaar bent in dit leven; je gaven en talenten ontwikkeld, ze gebruikt en daarvan geniet. Ik zegen jou. Ik ben jou Bewaarder; Ik ben jou schaduw aan je rechterhand; Ik ben de God die voor jou strijd.
Op zoveel verschillende manieren communiceert God Zijn liefde naar jou, luister naar Hem. Luister niet naar de boodschap van de wereld, want die is niet in overeenstemming met Gods waarheid over jou.
Ik wil je uitdagen vandaag om even de tijd te nemen om, als zoon of dochter, te luisteren naar de liefde die je hemelse Vader naar jou persoonlijk communiceert. Leg alle andere stemmen het zwijgen op en vergeef de mensen die jou een boodschap hebben gegeven die niet van God is.
Jes.55:3 Hoort aandachtig naar Mij zodat je het goede eet en je ziel zich in overvloed verlustige.

Pijn is niet te tellen

Pred.1:15 het ontbrekende kan niet geteld worden

Als we de Heilige Geest meer ruimte geven om in ons te bewegen worden we soms naast zonden ook geconfronteerd met verdriet. In menselijke relaties kunnen tekortkomingen pijnlijke wonden achterlaten. Tekortkomingen in de jeugd, waar onze ouders te kort zijn geschoten, geven verwondingen die tot ver in ons volwassen leven gevolgen kunnen hebben. Er zijn maar heel weinig mensen die geen verwondingen hebben op dat gebied (eerlijk gezegd, ik ken ze niet).addtext_com_MTQzMDQ4NzE1NTQ

De pijn kan zeer hevig zijn, ons soms tijdelijk overweldigen en lam slaan.
Op die momenten neemt het al onze aandacht in beslag, zoals pijn gewoon is om te doen.
Soms zijn we geneigd inventaris op te maken, om de pijn overzichtelijk te maken: Dit is er nooit geweest, die ervaring heb ik nooit gehad, dat is nooit gezegd, gebrek aan aandacht, knuffels en begrip…..
Het is niet te tellen, de omvang en de grenzen van het tekort zijn niet uit te tekenen. Je kan niet met een weegschaal afmeten: als er nu maar zoveel aandacht en knuffels ter vergoeding wordt ontvangen zal de pijn uit onze jeugd zijn vereffend.
Het werkt eerder andersom, wanneer we op die manier focussen op onze pijn zal die groeien. We zien alleen maar meer voorbeelden om ons heen, van wat anderen wel hebben en wij niet gehad hebben. Die vergelijking met anderen gaat altijd mank. Op hun beurt hebben ook zij weer andere tekorten uit het jeugd, die niet minder pijnlijk zijn en zij zijn misschien jaloers op zaken die jij wel hebt gehad.
Bijbehorende vuilkuil bij de strategie”tellen en meten”, is dat we menen recht te hebben op de dingen die we niet hebben gehad. Wettelijk kan dit het geval zijn, maar geestelijke relationele zaken werken niet zo in het koninkrijk van God waar dingen worden gegeven uit liefde. Er ligt geen contract aan ten grondslag die tot in de details omschrijft waar je recht op hebt en aan welke verplichting jij moet voldoen.  Indien dat het geval is, is er sprake van schuld en zetten we de genade aan de kant. (Zelfs wanneer er sprake is van wettelijke overtredingen, is de wet een armzalige meetlat, die maar een beperkte schade meetbaar maakt.)

De schade is geestelijk, emotioneel, het kan niet geteld worden en niet geclaimd worden. Geen mens kan met ons terug gaan om het recht te zetten. Geen mens heeft het perfecte, onbeperkte, volmaakte vermogen om ons zoveel te geven dat het gat gedicht wordt.
Alleen in God kan ons de volheid geven die we nodig hebben (1 Cor.1:5; col.2:10). Hij is in staat om met ons terug in de tijd te gaan want Hij staat boven de tijd. Hij alleen geneest ons geheel, want Hij heeft al onze pijn op zich genomen en ervoor betaald met Zijn leven (Jes.53:4). We kunnen onszelf niet genezen en een ander kan al helemaal niet zo diep in ons hart kijken.
Vertrouw je volmaakte hemelse Vader.  Zijn handen zijn zacht genoeg om ons te omhelzen en kundig genoeg om ons te verzorgen, verbinden en te genezen.

Gebed: Heer hier ben ik met mijn pijnlijke tekorten, onze verwondingen, ik breng ze bij U. Ik vergeef de mensen die hierin betrokken zijn en mij hebben gekwetst. Heer kom erin en genees mijn hart, in Jezus naam.

Onvolkome

1 Cor.13:8 Onvolkome is ons kennen en onvolkome ons profeteren,

Onvolkome is ons bidden, onvolkome zijn onze theorieën. Praktisch bij alles wat we doen, menen te weten of te kunnen, mogen we het woord “onvolkome” plaatsen.
Het is goed om je dat te realiseren, want ik vergeet dat wel eens..
Ik ga je iets bekennen en misschien herken jij je daar ook in. Met betrekking tot situaties in het dagelijkse leven denk ik soms dat ik precies snap hoe iets in elkaar steekt.
Soms ben ik zo overtuigt van mijn eigen gelijk, dat ik in staat ben om mijn wereld te verdelen tussen mensen die het niet weten en mensen die het wel weten…..en ik snap het natuurlijk wat eraan de hand is, ik weet het. Zij snappen het niet.
Maar feitelijk weten we allemaal maar een fractie over de dingen die we zien, proeven en ervaren. We hebben allemaal een deel van de puzzel in ons hand en we zijn allemaal onvolkomen. Ik schiet te kort, zoals iedereen te kort schiet.
Dat gezegd hebbend, ben ik zo blij met de oneliner die mij vanmorgen weer onder ogen kwam: Ik ben 0% volmaakt, maar 100% vergeven.DSC_5220

Met bidden lijdt ik af en toe aan hetzelfde probleem. Ik wil het zo graag goed doen; de juiste dingen uitspreken, zo overvloedig mogelijk zegenen, zo strategisch mogelijk de tegenstander blokkeren….Er zijn immers mensen die zo sterk zijn in hun gebed, dat op hun woord van alles gebeurd. En begrijp me goed: het is goed om te leren,  goed om voorbeelden te hebben en het is goed om je volledig toegewijd in te zetten, maar soms schiet ik er een beetje in door.
Ik ben in staat om de wereld verdelen tussen mensen die krachtig zijn in gebed, die dingen veranderen en mensen die zwak zijn in gebed……..en ik wil tot de krachtige behoren. Tot hen die hun verantwoordelijkheid opnemen….die niet zwijgen, die een verschil uitmaken. En ik ben al een aardig eindje gevorderd, ik heb iets geleerd, het is mijn gave om analytisch en strategisch naar situaties te kijken, God gebruikt mij, Hij geeft mij openbaring……bla, bla, bla, 😦 .
God hoort ons allemaal! Ik kan helemaal niet volmaakt bidden, dat is een illusie.
Dat neemt de opdracht om te bidden echter niet weg, maar bidt ik: Heer neem mijn onvolmaakte gebed en volmaak het met de onuitsprekelijke verzuchtingen waarmee U voor ons bidt.

Het is absoluut pijnlijk mijn eigen hoogmoed onder ogen te zien, maar ik zal vast niet de enige zijn.
Gebed: Heer vergeef me dat ik die strategie kies, wanneer ik me aangevallen voel en vergeet in U te vluchten, die mij verdedigt.
Vergeef me dat ik mezelf ermee verdedig als ik me klein en minderwaardig voel, en vergeten ben welke waarde U mij gegeven heeft.
Haal mij maar van mijn troon, zodat U erop kan plaats nemen.

Chronologisch lezen week 21

In één jaar op chronologische volgorde door de Bijbel:

3cba27d23a3e9ea45de0a0c2ed5ae9b1141 Psalm 95; 97; 98; 99
142  2 Samuel 24; 1 Kronieken 21; 22; Psalm 30
143 Psalm 108; 109; 110
144  1 Kronieken 23; 24; 25
145 Psalm 131; 138; 139; 143; 144; 145
146  1 Kronieken 26; 27; 28; 29; Psalm 127
147 Psalm 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118

Ps.118:5 Uit benauwdheid heb ik tot de Here geroepen
de Here heeft mij geantwoord
en mij in de ruimte gesteld.
De Here is met mij, ik zal niet vrezen
wat zou een mens mij doen?

Al het andere is als niets.

Jes.45

babylon04
bron: http://www.kadingirra.com/babylon.html

Vroeger op school hadden we met Nederlands regelmatig de opdracht: lees het verhaal door en vat het verhaal met eigen woorden samen.
Voor sommige stukken uit de Bijbel is dat een handige sleutel om na te kunnen denken wat er nu eigenlijk staat. Bijvoorbeeld Paulus maakt het met zijn lange zinnen ons soms niet makkelijk. Maar Jesaja kan er soms ook wat van.
Neem nu H45 waar God zich richt tot Kores (Cyrus 2), een grote Babylonische koning in de ballingschap, en noemt hem Zijn gezalfde!?
Wie zich puur op de tekst richt zou dit al snel uit het oog verliezen. Jesaja weeft mooie beloftes door zijn boodschap heen, zodat je in de veronderstelling kan komen dat het aan de Israëlieten is gericht en tegen hun afgoderij, maar God heeft besloten de machtshebber Kores tot Zijn werktuig te maken.
Naar onze tijd vertaald zou het kunnen gaan om de president van Rusland of Amerika, die God besluit te gebruiken en dan heeft Zijn boodschap de volgende strekking:

Tot 6 keer toe zegt Hij “Er is geen andere God als Ik- er is geen ander- er is geen andere- niets en niemand anders- dan Ik alleen”.
Alle andere dingen, voorwerpen, handelingen of personen zijn niet zoals God. Alle machthebbers die menen iets te zijn, elke afgod die meent macht te hebben, elke handeling waarmee mensen menen de situatie naar hun hand te kunnen zetten, bezitten niet de macht die God heeft.
Deze macht(hebbers) hebben de hemel en de aarde niet geschapen. Ze kennen de toekomst niet. Ze weten niet wat echte recht en gerechtigheid is. En ze kunnen niet verlossen.
Alles en allen die menen iets te zijn, zullen weten dat God macht meerder is. Want elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat alleen bij de Heer sterkte en gerechtigheid is.

Laat dit even echt in je hart zakken, want het is zo’n geruststelling.
Het is een troost is dat als je naar het journaal kijkt en het wereldnieuws ziet.
Het is een troost als ik een ‘Reli-boulevard’ in mijn stad zie verschijnen en WitchWorld een ruïne opkoopt.
Het is een troost als ik met mensen mag bidden die geen raad meer weten, door de druk waarmee ze iedere dag moeten leven.
Niets en niemand heeft de Macht van mijn God. Ze mogen zich groots voordoen, hoog van de toren blazen of godsmacht imiteren, ze halen het niet bij de echte die alles en allen te boven gaat.

Verbinding

Hand.1:7 je zal kracht ontvangen wanneer de heilige Geest over je komt.

Ik heb een hele poos een kaartje op mijn koelkast gehad met de tekst: “the sky is the limit when Jesus is in it”.
En dat is ook zo. Als je nadenkt over de geweldige wonderen die in de Bijbel zijn beschreven en de getuigenissen van mensen die we kunnen lezen, dan wordt je er steeds meer van doordrongen dat voor God alles mogelijk is.DSC_5241
Ik zou heel veel kunnen opnoemen, denk aan Hizkia die ten dodelijk ziek was. Jesaja moest van God naar hem toe om hem te vertellen dat hij zijn begrafenis moest plannen, Hizkia bad en God hoorde hem. Er werd 15 jaar aan zijn leven toegevoegd. Wat dacht je van de wonderen van Elia, de overwinning van David op Goliath en Daniel die met zijn vrienden wandelde in het vuur waar Nebukadnessar opdracht toe had gegeven. Ze kwamen er ongeschonden uit. Lazarus stond op uit de dood; de bezetenen van Gerasenen werd bevrijd van een legioen demonen; Bartimeus kon weer zien; door de heilige Geest kon de man die in de schone poort bedelde na een ontmoeting met Petrus en Johannes weer lopen; zieken werden op straat gelegd want ze hadden gemekt dat wanneer de schaduw van Petrus op hen viel er genezing plaats vond; op het gebed van Petrus stond Tabita/ Dorcas op uit de dood.
Lees ook eens de lijst van geloofsgetuigen in Hebr.11.
En nog steeds gaat het door, God is niet verandert. Hieronder wat korte filmpjes als appetizer wat er vandaag aan de dag nog steeds doorgaat.
https://www.youtube.com/watch?v=KOCE–KFaVw
https://www.youtube.com/watch?v=9r4C0MR4Fbs
https://www.youtube.com/watch?v=iT9pqqcn01w

God is gisteren, heden en morgen onveranderlijk dezelfde machtige God.
The sky is the limit, zij hebben kracht ontvangen, omdat ze zich hebben verbonden met de heilige Geest, de kracht van God.
Geef Hem je vriendschap en je zal er meer vriendschap voor terug ontvangen als dat je ooit voor mogelijk hebt gehouden.
Let op Zijn inzichten en zie niet op hetgeen wat voor ogen is, en je zal hemelse realiteit zien.
Geef Hem je tijd en liefde en je aandacht, en alles is mogelijk.
Verbindt je met Hem en Hij zal zich aan jou verbinden.

 

Pinksteren

8b7cc871fb21fb82dc9915b49072abf2
bron: cokesbury.com

Hand.2:17-19  het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees.
Deze profetie van Joel bevat een heleboel om over na te denken. Laten we er een paar dingen uitpakken.
De aanduiding “in het laatste der dagen”, geeft aan dat deze uitstorting van de heilige Geest niet beperkt is tot de tijd van Jezus en de discipelen. De laatste der dagen spreekt overal in de Bijbel van de eindtijd. Paulus plaatst de start van de laatste dagen hier op eerste pinksterdag en het zal voleindigt zijn bij de terugkomst van Jezus.
Met alle vlees wordt ook echt iedereen bedoelt, geen uitzonderingen en geen aanziens des persoons. Genoemd worden zonen, dochters, jongelingen, ouderen  en dienstknechten (personen die geen leidinggevende functie hebben ), ongeacht afkomst of huidskleur.
Op basis van dit Schriftwoord kan niemand zeggen dat het niets voor hem of haar is. 1 Cor.12:7 aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.

De aanwezigheid van de heilige Geest zal merkbaar zijn. V17-19 Mensen zullen profeteren, beelden zien, dromen van God hebben, in tongen bidden of die vertalen, tekenen en wonderen doen, genezingen kunnen door hun handen plaatsvinden en demonen uitgedreven. Al deze dingen staat de Geest vrij om te doen met een ieder die Hij daarvoor uitkiest.
Deze uitingen hoeven echter niet bij elke christen allemaal aanwezig te zijn, want God beschrijft Zijn kinderen als levende stenen, deel uitmakend van een lichaam, de gemeente. 1 Cor.12:8 aan de één wordt door de Geest gegeven met…..en aan de ander…..11 dit werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

Een valkuil voor mensen die in volle vrijheid in deze Geest wandelen is dat je je “belangrijk” kan gaan voelen, of dat anderen “tegen je opkijken”, omdat de Geest je woorden van waarheid geeft en beelden die het hart aanspreken. Maar het is niet iets waar je je op kunt laten voorstaan, het maakt je geen betere mensen. Het maakt je een ‘door God gebruikt mens die wandelen in zijn of haar  bestemming’. Namelijk om getuigen zijn en God verheerlijken met jou leven.
Het is genade van God, dat Hij je op die manier wil gebruiken. “Genadegaven” noemt Paulus het (1 Kor.1:7, 12:4, 1Petr.4:10). De Geest is niet ons eigendom, het zijn gekregen goederen, kadootjes waar we met zijn allen van mogen genieten.
“Want wie onderscheidt u? en wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt?”, 1 Kor.4:7.
Al gebeuren al deze dingen misschien door je heen, dankbaarheid en nederigheid is gepast.

Gebed: Heer dank u wel dat U ons Uw heilige Geest heeft gegeven en ons wil leiden door Uw Geest.
Vergeef ons alstublieft wanneer we daar niet goed mee om gaan.
Help ons dicht bij U te blijven in afhankelijkheid van Uw genade.