In wie zaait jij?

Gal.6:8 wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

Jij snapt vast wel dat je appels zal oogsten wanneer je appelbomen zaait en dat er niet plotseling palmbomen zullen opschieten. Maar deze vergelijking gaat niet om “WAT” je zaait, maar “Waarin” je het zaait.
Het is misschien te vergelijken met het volgende. Wie een nieuwbouw huis koopt vindt in zijn tuin een grondmengsel wat goed is om op te bouwen. Planten doen het daar niet goed op. Je kan de duurste planten kopen, van een sterk ras, bij een goede kweker vandaan, maar zonder goede grond zullen ze bij lange na niet hun volle potentie bereiken en vroeg of laat gaan ze dood. Het is nodig dat de tuinvakken worden uitgegraven, er goede tuinaarde in wordt gestort en dan zal je prachtige tuinplanten kunnen laten groeien.
In het koninkrijk van God is dat ongeveer hetzelfde.
Met goede werken kom je niet tot het eeuwige leven.
Je kan je allerbeste liefde, zachtmoedigheid en geduld geven, maar uit je eigen inspanning heeft het geen eeuwigheids-waarde. Daarmee wil ik niet zeggen dat hetgeen je zaait waarde-loos is, maar dat het resultaat ervan niet verder reikt als het deze aarde en het vermogen van het vlees.
Een mens wordt gered door geloof en wie in geloof liefde in de Geest zaait, zaait liefde in de eeuwigheid. Breng rust door de Geest in een plaats van onrust en die rust zal veel dieper raken als de omstandigheden. Het zal mensen in hun geest raken, omdat je geeft uit God. En wat uit God komt is vol van Zijn kracht. Wat uit God geboren is overwint de wereld.
Dus als je toch zaait in de levens van mensen, doe dat dan met maximaal resultaat. Wees afgestemd op de heilige Geest en zaai wat Hij jou zegt te geven.

Jaag de liefde na

1 Cor.14:1 Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven van de Geest,
Tussen jou en je geliefde is een unieke beweging, met elk persoon deel je iets anders. Bijvoorbeeld, met mijn moeder is wandelen 1 van de aspecten van mijn relatie die ik met haar deel. Ik kan haar geen groter plezier doen dan een bijzondere wandeling uit te zoeken, het te organiseren en haar daarvoor uit te nodigen. Mijn dochter doe ik een groot plezier door een uitje te plannen waar de kinderen zich kunnen vermaken. Mijn zoon vindt een gesprek over politiek of een maatschappelijke kwestie interessant.
Het punt is dat je steeds in elke relatie streeft naar die uitingsvorm waar we beiden plezier aan beleven, een unieke manier om over te brengen: Hé, ik hou van jou, ik denk aan je, je bent kostbaar voor mij.
Tussen jou en God werkt dat precies hetzelfde. “Jaagt de liefde na”, en de gaven van de Geest zijn de uitingsvormen van jou unieke relatie met God. Zoals je in je aardse relaties steeds zoekt naar dat kanaal om de relatie te vieren en een activiteit om het vorm te geven; zo is de Geest het kanaal van de gezamenlijke relatie en de gaven van de Geest de uitingsvorm.
In die relatie ben je beiden verantwoordelijk voor die inbreng en het zoeken naar die kwaliteit.
Mijn zoon bijvoorbeeld is net zo verantwoordelijk voor het maken van tijd voor een gesprek of een inbreng van een onderwerp als ik. Niemand anders kan zijn verantwoordelijkheid voor dat deel van de relatie over nemen. Als moeder heb ik misschien meer overzicht, ben ik beter in het maken van een planning en het geven van sturing, maar dat ontslaat mijn zoon niet van zijn deel van de verantwoordelijkheid en over zijn eigen inbreng.  Hij kan mij een groot plezier doen door zich ervoor in te zetten, tijd te maken en te kletsen. Maar hij kan me ook verdriet doen als hij weken achter elkaar voornamelijk met zichzelf bezig is. Hij heeft de macht mijn hart blij te maken, de relatie te bouwen of te schaden.
Gebed: Heer vergeef me mijn zelf-gerichtheid. Ik kies ervoor tijd met U door te brengen en onze liefde de hoogste plaats toe te kennen.

De Geest der waarheid

Joh.14:17 De Geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen.
15:26 De Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal van Mij getuigen.
16:13 wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid.

In de wereld valt het niet mee om waarheid te ontdekken. Er zijn vele manieren om tegen dingen aan te kijken of om gegevens te interpreteren. Het ligt er maar net aan waar je de nadruk oplegt.
Neem nu bijvoorbeeld de voedingsmiddelen industrie. Aan de lopende band komen er onderzoeken uit die ons vertellen wat een heel gezond voedingsmiddel voor ons is en wat vooral heel schadelijk voor ons is. Maar wat het ene onderzoek als “goed” heeft bewezen, wordt door het volgende onderzoek weer ontkracht of in het ongelijk gesteld. Als je hierop gaat letten, weet je uiteindelijk echt niet meer waar je goed aan doet. Moet je die dure bessen, poedertjes of pitjes nu wel of niet eten? Of is het effect verwaarloosbaar of zelfs schadelijk?

De wereld kent de Geest der waarheid niet, zegt Johannes, en dat zorgt voor veel verwarring.  Wat kan je nog geloven van de media, van een onderzoek of van iemand die een advies geeft? Maar God geheel anders, in Hem is echte waarheid. Drie keer wordt het in Johannes geopenbaard, dit is hoe de Geest van God werkt: echte Waarheid.
In de Geest valt verwarring weg. Als God iets openbaart dan weet je, wat je weet. Anderen kunnen misschien er andere gedachten over hebben, maar diep van binnen in jou geest zit dat punt van “weten”: Dit is wat God heeft gezegd.

Zacharia was een man die veel zag. In Zach.1:18 staat : ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe en zie, 4 horens. Zacharia vroeg zich niet af “Hé, zie ik daar. Zijn dat een stel vuurkokers, zijn het shofars of peniskokers, hij wist dat hij 4 horens had gezien. En op het intrinsieke begrijpen wat hij gezien had, stelde hij de vraag :”wat betekend dit?”.
Nog zo’n voorbeeld in 2:1. Hij sloeg zijn ogen op en zag een man met een meetsnoer. Door de Geest wist hij dat het niet ging om een kleermaker of een timmerman, maar een man die van God de opdracht heeft gekregen om iets op te meten.
Met het begrijpen in de Geest wordt in een flits veel meer bekend als dat we met onze menselijke zintuigen kunnen waarnemen. En de Geest leidt ons naar de juiste vragen bij hetgeen we hebben waargenomen in de Geest. De Geest der waarheid leidt ons in de volle waarheid.
Gebed: Heilige Geest van God leidt ons in het stellen van de juiste vragen bij de dingen die God ons openbaart, in Jezus naam.

De Geest die levend maakt.

Het rijtje vruchten van de Heilige Geest beperkt zich niet tot de opsomming van Gal.5:22. In het vorige stuk zagen we dat Jezus zei :”Ik leef en jullie zullen leven”. De Heilige Geest die leven is, verbind ons met de levende God en de opstandingskracht van Jezus Christus. Zoals een kind door de navelstreng door zijn moeder wordt gevoed, zo kan de Heilige Geest vergeleken worden met een geestelijke navelstreng, die ons verbind met onze Vader. Die navelstreng is de de ader waar leven van de hemelse gewesten doorheen vloeit.
In de praktijk betekend dat, dat we misschien verwondingen in dit leven hebben opgelopen en misschien ben je ervan overtuigt dat er dingen in jou zijn doodgegaan, dromen, emoties, gaven en talenten,; maar Jezus heeft de dood overwonnen. Hij stond op uit de dood; liet zichzelf aan meer dan 450 mensen letterlijk zien als de levende. Die levenskracht stroomt van de hemel in de kinderen Gods.
Na alles wat ze met Jezus lichaam hadden uitgehaald, had Hij niet meer moeten lopen. Maar na de dood door te zijn gegaan liep Hij in en uit, trok met de discipelen op, at vis met ze en dronk water. Dat is de opstandingskracht die Hij over onze doodde plekken in ons hart doet lopen.
Als iemand het recht had om bitter (doods) te zijn, was Hij het wel, want ze hadden Hem allemaal verlaten. Maar Hij vergaf elk van hen, zocht ze op en er kwam geen verwijt uit Zijn mond over hetgeen dat gebeurt was. Met die liefde, genade, zachtmoedigheid, kortom Leven, verbind de Heilige Geest ons.
Menselijkerwijs zouden wij misschien uitgepraat zijn wanneer ze ons vermoorden om onze leer, maar hij liep met ze op en leerde ze nog een beetje meer. Die levens herstellende kracht is van de Heilige Geest.
Niets in ons is zo stuk dat er geen hoop meer is. We kunnen misschien littekens overhouden aan het leven, zoals Jezus die ook had, maar de Heilige Geest zal ons opnieuw tot leven en bloei brengen, wanneer wij ons met Hem verbinden. Misschien anders, getransformeerd, maar mooier en beter als dat we ooit geweest zijn.
Joh.6:63 De Geest is het die levend maakt.

Hij zal het te binnen brengen.

Joh.14:18 Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik kom tot jullie. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar jullie zien Mij, want Ik leef en jullie zullen leven. Dan zal je weten dat Ik in mijn Vader ben en jullie in Mij en Ik in jullie.

Midden Jezus Zijn uitleg over de Trooster die Hij naar Zijn discipelen stuurt, zegt Hij :”Ik zal jullie niet als wezen achterlaten”.
Die uitdrukking is diep geworteld in de Joodse traditie van rabbi’s en discipelen. Torah onderwijs werd gegeven door een leraar, rabbi,. Elk van deze leraren was uniek. zoals er in onze tijd verschil is tussen het onderwijs van Joyce Meier, Bill Johnson, Charles Stanley en rabijn Chaim Eisen, hebben elk hun eigen unieke zienswijze en manier van uitleggen.
Joodse jongens die slim genoeg waren om te kunnen doorleren konden op hun 14de “solliciteren” bij de leraar van hun keus, om bij hem in de leer te gaan. Dan hoorde je bij ‘de school van…’. Op het moment dat zo’n leraar kwam te overlijden, zei men dat de leerlingen wezen waren geworden. Het unieke onderwijs van deze leraar werd nog wel herdacht, maar er kon niets meer aan toegevoegd worden, het was dood.
Jezus benadrukt hier dat Hij niet zo’n aardse leraar is. Zijn onderwijs houdt niet op bij fysiek overlijden. En hij heeft ons nog een heleboel te zeggen. Als Hij dat allemaal in 1x aan ons had moeten overdragen, hadden we het niet kunnen bevatten en waren er niet genoeg boeken geweest om het te beschrijven. Maar de Heilige Geest zal het ons te binnen brengen, belooft Hij ons.
Elke dag wil Hij ons leiden. Wanneer we in een groep mensen zijn wil de Heilige Geest je leiden naar de persoon aan wie jij iets unieks te vertellen hebt, of iemand die jou wil zegenen. Wanneer je geen antwoord hebt in een moeilijke situatie, wil Hij Zijn inzicht aan je bekend maken en je Zijn antwoorden geven.
Jezus liet ons niet slechts de Bijbel achter en ‘dat was het dan’, dat is waar je het mee hebt te doen. Er is zoveel meer. Hij koestert gedachten van heil, zoveel als zandkorrels.
Hij leeft en door Zijn Geest wil Hij leven in jou.
Gebed: Goede morgen Heer, welkom Heilige Geest, leidt mij vandaag op Uw weg en breng mij alles te binnen wat u mij zeggen wil.

De Trooster

holly irwin fine art

Vanaf de dag dat een kind is geboren heeft een moeder de lastige taak om te dealen met “gescheiden zijn”.  De eenheid die je voor de geboorte van je kind vormde is in tweeën gesplitst, waardoor jij en je kind zich gescheiden in de ruimte van deze wereld gaan bewegen. Dat betekend dat je als moeder er niet altijd bij kan zijn wanneer je kind valt en zijn knieën schaaft. Andere handen zullen soms je kind troosten, pleisters plakken en knuffels geven.
Ik vind dat soms lastig, soms doet die beperking pijn. Bijvoorbeeld op zo’n moment dat je je kind probeert te troosten door een telefoongesprek heen, terwijl je ze eigenlijk even heel dicht tegen je aan zou willen trekken, een kus wil geven en met zachte woordjes wil laten weten :”Het komt wel goed”.
Jezus vond het ook lastig, om de mensen die Hij zo lief heeft achter te laten. Om ze niet meer in de ogen te kunnen kijken en te kunnen bemoedigen wanneer ze dat zo hard nodig hebben. Maar Hij wist dat Zijn Vader daar de perfecte oplossing voor Heeft. De Geest van God overbrugt alle fysieke en geografische grenzen. Grenzen van tijd, cultuur, sekse of wat voor soort scheiding je maar kunt bedenken worden door de Trooster vanuit zijn hemelse dimensie volledig overruled.
Altijd is Hij in staat om Zijn kinderen te bereiken. Wanneer Zijn kind het moeilijk heeft hoeft Hij niet de telefoon te pakken en te kijken of het gesprek wel uitkomt op dat moment, want door Zijn Geest kan Hij er zijn in het moment van moeite. Wanneer Zijn kind blij is, een liedje zingt, door de kamer danst of lekker zit te spelen, kan Hij daarvan genieten door de inwoning van Zijn Geest. Onze hemelse Vader hoeft nooit een belangrijke sportwedstrijd van ons te missen. Hij kan zelfs naast ons zitten wanneer we een examen maken.
Door Zijn Geest kan Hij de meest kan Hij de meest volmaakte Pappa zijn. Waar onze aardse ouders faalden of door beperkingen worden belemmert, is er geen beperking voor onze hemelse Vader.
En jij kan Hem geen groter plezier doen, dan Zijn Geest de ruimte te geven, zodat Hij Pappa kan zijn.

Zelfbeheersing

Gal.5:22  Het zou ons niet moeten verbazen dat ‘zelfbeheersing’ een vrucht van de heilige Geest is.
In elk voorgaand stuk waarin ik heb gekeken naar de specifieke vruchten van de heilige Geest, komt naar voren dat de heilige Geest ons terug brengt naar de goddelijke bestemming, ons scheppingsdoel zoals we werkelijk zijn naar Gods beeld.
Wanneer God de mens heeft gesteld om te heersen over het gedierte en de hele aarde, hoeveel te meer zullen we dan niet in staat zijn om te regeren over onszelf!
Ons leven en onze emoties zijn onze 1ste verantwoordelijkheid; daarna al wat valt onder onze directe invloedssfeer, onze bezittingen, huishouden, familie, werk, vrienden, gemeente enz. En tenslotte onze leefomgeving.
Het vergt oefening om dat te doen. Zoals 2 Petr.1:6 beschrijft: zet ijverig je geloof in, verwerf daardoor kennis, zowel praktisch als theoretisch. Laat die kennis je sterken in je zelfbeheersing, waar volharding uit voortvloeit en dat zal ons vrucht van ons geloof opleveren.
De meeste van ons zijn geneigd om bij verlies van zelfbeheersing op externe factoren te wijzen waarom ons dat gebeurt, maar dat is niet wat Gods woord ons leert. Wanneer omstandigheden, mensen en situaties ons onze zelfbeheersing doen verliezen, is dat een symptoom die aangeeft dat we tekorten hebben in onze levensstijl. 2 Petr.1:4 door deze (Zijn Goddelijke kracht v3) zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigt, zodat wij deel zullen hebben aan de Goddelijke natuur; ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst.
Iedereen heeft die te korten in zijn levensstijl, niemand van ons heeft nog de volmaaktheid bereikt, maar laten we er eerlijk over zijn naar onszelf toe en naar God zodat Hij ons ermee kan helpen.
Gebed: Heer openbaar me wat ik nodig heb om te groeien in mijn zelfbeheersing, geef me meer van Uw heilige Geest.

De vrucht van zachtmoedigheid.

De vrucht van de heilige Geest, zachtmoedigheid

In Matt.11 houdt Jezus een rede tegen de tweeslachtige opvattingen die mensen er op na kunnen houden. Het lijkt namelijk niets uit te maken wat voor dienstknecht God naar Zijn volk toe stuurt, er is altijd kritiek. Als iemand zich aan een bijzonder dieet houdt en geen druppel alcohol drinkt, wordt hij door mensen geoordeeld. Wanneer er iemand komt die alles eet en drinkt wordt hij erop beoordeeld en wanneer iemand komt die tekenen en wonderen doet, vertrouwt men de zaak ook niet. Misschien bedriegt hij de boel wel en heb je al gezien in wat voor auto hij rijdt en in wat voor huis hij woont!
Er is altijd een reden te vinden om Gods dienstknechten af te wijzen of met de vinger naar te wijzen. Maar Gods waarheden worden door openbaring bekend aan mensen die God oprecht zoeken.
Ondanks alle afwijzingen maakt Jezus zich aan het einde van die constatering met een “Ik ben”-uitspraak bekend. Steeds wanneer God de Vader, Jezus de Zoon of de heilige Geest zich openbaard met de woorden “Ik ben”, laat Hij een onveranderlijke eeuwige karaktereigenschap zien. Zo is Hij, zo heeft Hij gehandeld en zo zal Hij in de toekomende tijd met ons handelen.
v28-30 Kom bij mij, allen die vermoeit en belast zijn en Ik zal U rust geven; neem Mijn juk op u en leer van Mij, want IK BEN zachtmoedig en nederig van hart,
Ondanks alle afwijzingen, ondanks alle laster, roddel, oordeel en de ruwe behandelingen die Jezus onderging, is Hij vriendelijke en mild/ zachtmoedig van hart. En Hij nodigt ons uit om dat van Hem te leren.
De wijsheid van een milde, zachtmoedige reactie en manier van kijken naar mensen mogen we van Hem leren, dor de leiding van de heilige Geest. Hoe meer we naar de Geest luisteren en ons erdoor laten leiden, hoe meer we zachtmoedigheid als vrucht mogen dragen. Niet omdat we het zelf zo goed kunnen, het is een vrucht die voort komt uit onze interactie met de Geest.
Gebed: Heer dank U wel voor Uw Geest. Ik kies ervoor om mij voor U te openen en me door U te laten leiden; neem toe heilige Geest van God, meer van God in mijn leven van alle dag. Doe mij meer horen, zien en denken zoals Jezus denkt en doe mij van U leren.

100% loyaal

(Gal.5:22 de vruchten van de Geest)
Kinderen hebben een hele bijzondere eigenschap, die ze doorgaans tijdens hun volwassen leven deels lijken te verliezen: ze zijn  loyaal. Zelfs wanneer de ouders het helemaal niet verdienen, de kinderen mishandelen, blijft een kind loyaal naar de ouders. De kinderen kunnen kritiek hebben, hun pijn uiten, vol boosheid zitten, maar als het erop aankomt en iemand valt zijn ouders aan dan zullen ze hun vader en moeder verdedigen.
Dit is het soort “pistis- trouw” waar in Gal.5:22 op wordt gedoeld. De Geest van het Zoonschap die in ons is uitgestort is loyaal/trouw aan onze hemelse Vader: “Kom niet aan mijn Pappa!”.
En andersom zegt onze Pappa :”Kom niet aan mijn kind!”.
Hij zal voor je vechten door dik en dun. Alle dingen zal Hij voor jou ten goede doen meewerken. Hij neemt de obstakels op je pad voor jou weg, vijanden die op jou afkomen gebied Hij als de wiedeweerga te vertrekken, waar mogelijk zet Hij alle ‘stoplichten’ voor jou op groen. Want Hij vindt het heerlijk om jou een plezier te doen en je te beschermen. Maar Hij zal je ook trainen zodat je sterk bant, uithoudingsvermogen hebt en tegen een stootje kan.
Mocht je soms het gevoel hebben dat je in een bepaalde zaak of situatie alleen staat, weet dan dat je hemelse Vader onvoorwaardelijk achter je staat. Zelfs al doe je het fout, dan nog zal Hij je nooit laten vallen. Je hemelse Vader houdt van je met onvoorwaardelijke 100% loyale liefde.
Gebed: Heer doe ons meer op U lijken; vul ons met onvoorwaardelijk loyaal geloof in Uw liefde, in Jezus naam.

Je bent tov.

Gal.5:22 de vruchten van de Geest)
In de lijst van de vruchten van de heilige Geest staan ‘vriendelijkheid en goedheid’ naast elkaar en de betekenis van deze 2 woorden lijkt heel dicht bij elkaar te liggen. Maar zoals we zagen in het vorige stuk spreekt ‘chrestotes- vriendelijkheid’ meer van bruikbaarheid voor God. En het woord ‘agathosume- goedheid’ spreekt meer van een persoonlijke kwaliteit.
In de Griekse spreektaal komt dit woord eigenlijk niet voor, het is een woord die hoofdzakelijk in bijbelse zin gebruikt wordt en in verbinding staat met het Hebreeuwse woord ‘tov’.
Tov kennen we uit Gen1, God schiep “en God zag dat het goed/ tov was”.
alles wat Hij had geschapen was kwalitatief, zonder fouten, geheel en al goed. Die kwaliteit krijgt de mens terug door de inwoning van de heilige Geest.
Om die reden kon Paulus schrijven in zijn Romeinenbrief 15:14 Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging dat jullie vol goedheid zijn, vervuld met alle kennis”. Paulus schreef dat niet omdat deze broers en zussen al volmaaktheid hadden bereikt, maar omdat hij het werk van de heilige Geest begreep, die maakt mensen tov.
Ef.5:9 want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid.
dit zijn de kwaliteiten van de kinderen Gods die door Zijn Geest geleid worden.