De Geest der waarheid

Joh.14:17 De Geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen.
15:26 De Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal van Mij getuigen.
16:13 wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid.

In de wereld valt het niet mee om waarheid te ontdekken. Er zijn vele manieren om tegen dingen aan te kijken of om gegevens te interpreteren. Het ligt er maar net aan waar je de nadruk oplegt.
Neem nu bijvoorbeeld de voedingsmiddelen industrie. Aan de lopende band komen er onderzoeken uit die ons vertellen wat een heel gezond voedingsmiddel voor ons is en wat vooral heel schadelijk voor ons is. Maar wat het ene onderzoek als “goed” heeft bewezen, wordt door het volgende onderzoek weer ontkracht of in het ongelijk gesteld. Als je hierop gaat letten, weet je uiteindelijk echt niet meer waar je goed aan doet. Moet je die dure bessen, poedertjes of pitjes nu wel of niet eten? Of is het effect verwaarloosbaar of zelfs schadelijk?

De wereld kent de Geest der waarheid niet, zegt Johannes, en dat zorgt voor veel verwarring.  Wat kan je nog geloven van de media, van een onderzoek of van iemand die een advies geeft? Maar God geheel anders, in Hem is echte waarheid. Drie keer wordt het in Johannes geopenbaard, dit is hoe de Geest van God werkt: echte Waarheid.
In de Geest valt verwarring weg. Als God iets openbaart dan weet je, wat je weet. Anderen kunnen misschien er andere gedachten over hebben, maar diep van binnen in jou geest zit dat punt van “weten”: Dit is wat God heeft gezegd.

Zacharia was een man die veel zag. In Zach.1:18 staat : ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe en zie, 4 horens. Zacharia vroeg zich niet af “Hé, zie ik daar. Zijn dat een stel vuurkokers, zijn het shofars of peniskokers, hij wist dat hij 4 horens had gezien. En op het intrinsieke begrijpen wat hij gezien had, stelde hij de vraag :”wat betekend dit?”.
Nog zo’n voorbeeld in 2:1. Hij sloeg zijn ogen op en zag een man met een meetsnoer. Door de Geest wist hij dat het niet ging om een kleermaker of een timmerman, maar een man die van God de opdracht heeft gekregen om iets op te meten.
Met het begrijpen in de Geest wordt in een flits veel meer bekend als dat we met onze menselijke zintuigen kunnen waarnemen. En de Geest leidt ons naar de juiste vragen bij hetgeen we hebben waargenomen in de Geest. De Geest der waarheid leidt ons in de volle waarheid.
Gebed: Heilige Geest van God leidt ons in het stellen van de juiste vragen bij de dingen die God ons openbaart, in Jezus naam.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s