De gave van luisteren

Is luisteren een gave, vraag je je misschien af, want dat komt in geen enkele gave-test voor.
Dat komt omdat Luisteren niet expliciet wordt benoemd als een gave. Maar ik denk dat als je luistert zoals God het bedoelt, dat je steeds meer zult horen en dat je geheimenissen van het Koninkrijk Gods zal kunnen bevatten die je voor die tijd waren ontgaan.

Lucas zegt daar iets over. Hij doet dit op een kenmerkende Joodse denkwijze.
Wanneer westerlingen iets vertellen dan doen we dat in een rechte lijn die leidt tot een conclusie. Maar in het Midden-Oosten is het niet ongewoon om een onderwerp te starten, daarover uit te weiden, het onderwerp nog eens te benoemen en er nog verder over uit te weiden. Je herkent dit door de herhalingen in een Bijbel-tekstgedeelte.

Lucas weeft zijn thema, in hoofdstuk 8, door gelijkenissen heen. Lees het maar eens door dan zie je de herhalingen.
-Aan het einde van de gelijkenis van de zaaier zegt hij “wie oren hebben horen”.
-In v10 “U is het gegeven om de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te kennen”.
-Dan in v17 “ziet toe hoe je hoort”.
-En in v.21 heeft hij het over mensen die Gods woord horen en doen.
Wie deze herhalingen met elkaar verbind leest wat Lucas wil vertellen over luisteren.

Het verhaal van de zaaier is lastig te begrijpen als je luistert vanuit een menselijk perspectief. Het is niet logisch om langs de kant van de weg te zaaien, om vogels de kans te geven om het weg te pikken of om te zaaien tussen de dorens. Dat doe je niet als boer!
Maar als je luistert met ‘op God gerichte oren’, (‘wie oren hebben horen’ v8),  dan zal je de geheimenissen van het Koninkrijk’ door de gelijkenis heen horen (v10). Dan is deze gelijkenis niet als een lamp die je onder het bed staat, (v16), onduidelijk of donker. Als je goed luistert blijft er niets verborgen (v17). Dus let goed op Hoe je luistert (v17), want als je luistert door ‘op God gerichte oren’ dan zal je steeds meer ontdekken.
Maar als je onoplettend, vanuit een menselijk perspectief luistert, dan meen je dingen te horen, waar geen licht in is(v18). Omdat er geen Koninkrijks-waarde zit in hetgeen je meent te horen, zal je het weer vergeten, het zal je worden ‘ontnomen’.
Als je goed hebt geluisterd en de geheimenissen God hebt gehoord, dan zal je handelen als een broer, zus, of moeder van Jezus v.21.

Net als elke andere gave van de Heilige Geest mogen we erom bidden om een zuiver gehoor (meer) te ontvangen. Het is niet God bedoeling om spoorzoekertje met ons te spelen, maar om ons de weg te wijzen. Vlees en bloed kunnen immer het Koninkrijk niet beërven, maar wie uit water en Geest geboren is wel!
“wie oren hebben horen”, want daar zijn oren voor gemaakt!