Al het andere is als niets.

Jes.45

babylon04
bron: http://www.kadingirra.com/babylon.html

Vroeger op school hadden we met Nederlands regelmatig de opdracht: lees het verhaal door en vat het verhaal met eigen woorden samen.
Voor sommige stukken uit de Bijbel is dat een handige sleutel om na te kunnen denken wat er nu eigenlijk staat. Bijvoorbeeld Paulus maakt het met zijn lange zinnen ons soms niet makkelijk. Maar Jesaja kan er soms ook wat van.
Neem nu H45 waar God zich richt tot Kores (Cyrus 2), een grote Babylonische koning in de ballingschap, en noemt hem Zijn gezalfde!?
Wie zich puur op de tekst richt zou dit al snel uit het oog verliezen. Jesaja weeft mooie beloftes door zijn boodschap heen, zodat je in de veronderstelling kan komen dat het aan de Israëlieten is gericht en tegen hun afgoderij, maar God heeft besloten de machtshebber Kores tot Zijn werktuig te maken.
Naar onze tijd vertaald zou het kunnen gaan om de president van Rusland of Amerika, die God besluit te gebruiken en dan heeft Zijn boodschap de volgende strekking:

Tot 6 keer toe zegt Hij “Er is geen andere God als Ik- er is geen ander- er is geen andere- niets en niemand anders- dan Ik alleen”.
Alle andere dingen, voorwerpen, handelingen of personen zijn niet zoals God. Alle machthebbers die menen iets te zijn, elke afgod die meent macht te hebben, elke handeling waarmee mensen menen de situatie naar hun hand te kunnen zetten, bezitten niet de macht die God heeft.
Deze macht(hebbers) hebben de hemel en de aarde niet geschapen. Ze kennen de toekomst niet. Ze weten niet wat echte recht en gerechtigheid is. En ze kunnen niet verlossen.
Alles en allen die menen iets te zijn, zullen weten dat God macht meerder is. Want elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat alleen bij de Heer sterkte en gerechtigheid is.

Laat dit even echt in je hart zakken, want het is zo’n geruststelling.
Het is een troost is dat als je naar het journaal kijkt en het wereldnieuws ziet.
Het is een troost als ik een ‘Reli-boulevard’ in mijn stad zie verschijnen en WitchWorld een ruïne opkoopt.
Het is een troost als ik met mensen mag bidden die geen raad meer weten, door de druk waarmee ze iedere dag moeten leven.
Niets en niemand heeft de Macht van mijn God. Ze mogen zich groots voordoen, hoog van de toren blazen of godsmacht imiteren, ze halen het niet bij de echte die alles en allen te boven gaat.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s