1 kor.15:44 Een natuurlijk en een geestelijk lichaam (2)

Een natuurlijk en een geestelijk lichaam (2)

De grondtaal laat heel duidelijk zien wat het verschil is tussen een natuurlijk en een geestelijk lichaam.
DSC_2489Het Griekse woord wat wordt gebruikt voor een natuurlijk lichaam is psychikon, wat wil zeggen, een lichaam met een ziel. Het wordt gekenmerkt door het natuurlijke.
Hetzelfde woord komt voor in Judas 1:19 “natuurlijke mensen psychikoi, die de geest niet hebben” .
1 Kor. 2:14 gebruikt ook dit woord (SV) “Maar de natuurlijke mens psychikos, begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn”. En nog een tekst waarin duidelijk naar voren komt waar het natuurlijke voor staat, Jac.3: 15, wat spreekt over aardse wijsheid versus goddelijke wijsheid. Het aardse “dat is niet de wijsheid die van boven komt, zij is aards, ongeestelijk psychikē, duivels” (NBG)
Dit staat tegenover de geestelijke mens.
Het Griekse woord voor “geestelijk lichaam” is pneumatikos , een mens met de Geest pneuma.
Deze mens wordt vervuld en gedreven door Geestelijke zaken van God. Hetzelfde woord komt voor in Ef.1:3 “Gezegend zij de God en Vader , die ons met allerlei  geestelijke zegen pneumatikē ,in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus” (NBG) .
Een geweldige tekst, omdat het zegt waar deze pneumatikē  vandaan komt: van de Vader.
Wat de locatie is van deze pneumatikē is: de hemelse gewesten.
En hoe we het kunnen “bezitten”: in Christus. Dat wil zeggen, de opgestane Heer die gezeten is aan de rechterhand van de Vader, in wie de geestelijke mens pneumatikos geborgen is.
In het vorige stukje over een natuurlijk en een geestelijk lichaam, maakte ik een verbinding naar de vruchten van de Geest, Gal.5:22 waar in het Grieks staat “de vrucht van de Geest pneumatos”.
In de grondtaal wordt erg duidelijk wat de afkomst van bepaalde zaken is, psychikon wijst op de natuurlijke zaken die niet door Gods Geest worden vervuld.  Pneumatikos is het geestelijke lichaam wat door de Geest/ pneuma wordt vervuld.
Net als de gemeente te Korintië zijn wij erg nieuwsgierig hoe dat geestelijke lichaam eruit zal zien. Paulus legt uit in v47 dat de 1ste mens uit de aarde is, stoffelijk, en de 2de mens uit de hemel, naar het beeld van het hemelse.  49. “Gelijk wij het beeld van het stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen”.
Dat is “Naar Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis”, Gen.1:26. We zullen op de Vader lijken en op Jezus lijken.
Van Jezus hebben we een glimp mogen horen van de zaken die Hij deed in zijn verheerlijkte lichaam. De Emmaüsgangers spraken met de discipelen erover, hoe Jezus hen de schrift had uitgelegd, hun ogen had geopend en zomaar was verdwenen. (Luc.24). En terwijl ze het daarover hadden verscheen jezus in hun midden.
Goddelijke teleportatie, door gesloten deuren en muren heen. En ze reikten Hem een stuk vis aan en Hij at het voor hun ogen op. We kunnen ons er geen voorstelling van maken, maar het geeft een indicatie dat we straks letterlijk tastbaar kunnen genieten van de bruiloftsmaaltijd, zoals in Openbaringen genoemd. Het beeld van het stoffelijke en het hemelse, dragende.
Niet of het ene, of het ander, maar het beeld wat Jezus laat zien is : En, En.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s