Poëzie van de psalmen

Ik wil je vragen psalm 111 en 112 te lezen en die even op je in te laten werken.
In onze Bijbelvertalingen laten ze zich lezen als twee afzonderlijke psalmen, toch zijn ze verbonden met elkaar. Eigenlijk zijn de verzen een knap staaltje van Hebreeuwse poëzie, maar helaas gaat dit aan ons voorbij, als we geen kennis hebben van Hebreeuwse poëzie. .
Beide psalmen hebben als titel ´Halleluja´. Daarmee maken ze deel uit van tien psalmen in het vijfde boek van de psalmen, die met ´Halleluja´ begint.
Psalm 113 start hier ook mee, maar sluit niet aan op 111 en 112 om de volgende reden: De New Jeruzalem bible benoemd de regels van 111-112 psalmen met de letters van het Hebreeuwse alfabet, elk bevat precies 21 regels, gelijk het aantal letters van het Hebreeuwse alfabet. (113 kent 17 regels, en heeft een andere strofen opbouw)
De strofen van 111-112 zijn als volgt ingedeeld: ze starten met 3 regels van vier zinnen en daarna in 111 eindigt het met een couplet van 6 regels. In 112 eindigt het met 2 strofen van 3 regels.
Nu is er nog een bijzonderheid in de Hebreeuwse poëzie, er is geen rijm op klanken maar op onderwerpen. Zet de eerst strofen van 111-112 maar eens naast elkaar, dan ga je zien hoe onderwerpen op elkaar aansluiten:

111. Halleluja, ik zal de Here van ganse harten loven, in de kring der oprechten en in de vergadering. Groot zijn de werken des Heren, na te speuren voor allen die er behagen in hebben.
112. Halleluja, welzalig de man die de Here vreest, die van harte lust heeft in Zijn geboden. Zijn nakroost zal machtig zijn op de aarde, het geslacht der oprechten zal gezegend worden.

Beide strofen spreken over de kring der oprechten; de vreze des heren is het antwoord op de grote werken van God; en het na speuren van Zijn geboden, sluit aan op ‘lust hebben in Zijn geboden’.

Door de psalmen op deze wijze te schikken op onderwerpen, werd mijn aandacht door één onderwerp in het bijzonder gevangen, die als een verborgen wijsheid in de tekst zit: de vreze des Heren.
111:10 De vreze des Heren is het begin der wijsheid, en goed inzicht hebben allen die ze betrachten.112:1 welzalig de man die de Here vreest,
En dan in v7. Begint de psalmist de gevolgen daarvan te beschrijven: voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here; zijn hart is standvastig, hij vreest niet, terwijl hij vol vreugde op zijn vijanden ziet.
Is dat niet een prachtig staaltje van rijm op onderwerp en wat een zeggingskracht!
Als we goed inzicht hebben in Gods grote Almacht, Zijn trouw aan het verbond, Zijn liefdevolle bescherming over ons, dan hebben praatjes of echte vijanden geen invloed op ons. Dan zullen zaken die op ons afkomen er niet uitzien als reuzen ( Num.13:28).
Praktisch toegepast op een onderwerp waar sommige van ons nu mee te maken hebben: Berichten  van ontslagen en bezuinigingen, raken ons minder diep als we ons kunnen realiseren dat God voor ons zorgt. Hij voorziet ons van eten, drinken, kleding en een dak boven ons hoofd. Misschien wordt onze levensstijl gereorganiseerd, maar God blijft dezelfde, niets kan oDSC_4606ns scheiden van Zijn liefde (Rom.8:31-39).
‘Goed inzicht’ leidt tot een wijsheid die onwankelbaar maakt.  Of zoals de NJB het vertaald in v112:8
‘His heart held steady, he has no fears’. Vrees God en je zal de wereld niet vrezen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s