Loofhuttenfeest en de profetische toekomst

“Wanneer aan het eind van het oogstseizoen het koren is gedorst en de wijndruiven zijn geperst, moet u gedurende zeven dagen het Loofhuttenfeest vieren.” (Deut. 16: 13)

regenboog
https://pixabay.com/nl/regenboog-hemel-kleurrijke-868713/

De grote feesten uit het oude testament vinden hun vervulling in Jezus Christus.
Het oudere Pesach feest, waarbij het lammetje werd geslacht en het bloed aan de deurpost gesmeerd, vindt zijn vervulling in de dood van het Lam Gods die ons vrijkocht met Zijn bloed.
Het wekenfeest, Sjawoeot wat na Pesach wordt gevierd, viert dat Mozes de wet ontving op de Sinai. Dit vindt zijn vervulling in Pinksteren, de uitstorting van de heilige Geest Rom.8:2 2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

Maar het loofhutten feest lijkt in onze huidige tijd geen vervulling te hebben gekregen in de eerste komst van Christus. Het sluit meer aan bij de toekomstbeelden van het koninkrijk van God.
Alle woorden uit de bovenstaande tekst uit Deuteronomium linken naar profetieën en visioenen over de toekomende openbaring van Jezus Christus.
( bovenstaande tekst uit profetisch oogpunt) De velden die wit waren om te oogsten(joh.4:35), zijn binnengehaald. Het koren is gedorst, graankorrels die niet op zichzelf wilden blijven, (Joh.12:24)maar zijn gestorven aan zichzelf in Christus jezus, het koren is gedorst.
Loofhuttenfeest is een beeld van het oogstfeest en in openbaringen wordt de oogst van het koninkrijk der hemelen binnen gehaald.7:9 ik zag een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volken en stammen en natiën en talen stonden voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. Lees daarnaast ook het profetische woord van Zacharia 14:16 Alle volken-zullen van jaar tot jaar heen trekken-en het Loofhuttenfeest vieren.
Openbaringen spreekt over de wijndruiven die zijn geperst 14:20 Oogst de trossen van de wijngaard der aarde,- en de engel wierp de druiven in de grote persbak van de gramschap Gods-.
Met het huidige Loofhuttenfeest wordt er gebeden om regen, want vanaf ongeveer april tot aan het Loofhuttenfeest is het praktisch droog geweest. De landbouw heeft regen nodig voor een nieuw groeiseizoen, dus klinkt de bede om regen “Let it rain”! Dit wordt vervuld in Openb.22:17 en de Geest en de bruid zeggen , Kom! En wie hoort zegge kom! En wie dorst heeft kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

Wanneer al de angstaanjagende dingen die in openbaringen staan beschreven, zijn volbracht, staat er in openbaringen 19:7 Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven..
Er wordt een feest gevierd, waarbij wordt opgeroepen tot blijdschap klinkt, zoals bij Loofhuttenfeest de opdracht is “gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Here, Uw God”, Lev.23:39-44.
We mogen er naar uitzien om dit feest te vieren met onze Heer, want dan is de overwinning behaald.

https://www.youtube.com/watch?v=BDpF43cSnM0
“Let it rain”;  Jesus Culture

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s