Spr 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe. (1)

guitar-946701_640
https://pixabay.com

De zegen van God die ons rijk maakt begon al heel vroeg, in Genesis, nog voor de zondeval toen er nog niets fout was gegaan, zegende God wat Hij had gemaakt. Er was helemaal niets fout, het enige wat gereproduceerd kon worden was God, dus wat Hij schiep was volmaakt! God in al zijn  heerlijkheid, grootheid, majesteit en alle dingen die uit Hem en door Hem geworden zijn.

Waarom zegenden Hij dan wat Hij had gemaakt en waar bestaat die zegen uit?
Gen.1:27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.
Het eerste wat God doet als Hij de mens geschapen heeft, is hem zegenen en dat bestaat uit 3 zegeningen:
A. Weest vruchtbaar en wordt talrijk.
B. Vervult de aarde en onderwerpt haar.
C. Heerst over de schepping en zijn schepselen.

Alle 3 deze zegeningen gaan over het functioneren van de mens die Hij geschapen heeft; hoe die geschapen mens behoord te zijn, vruchtbaar; Hoe die geschapenen mens behoort te handelen, de aarde vervullend en onderwerpend; en welke positie die geschapenen mens dient te hebben, heersend over de schepping en haar schepsels.
De zegen blaast levensadem in het functioneren van de mens naar hoe hij is bedoelt te zijn, te doen en te handelen. Dat riekt naar inspanning………als je het mij vraagt.
Toch ben ik begonnen met de spreuk “de zegen des Heren maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe”. Dat leidt tot een bijzondere conclusie:
Functioneren zoals je behoord te zijn, is dus geen zwoegen!

De inspanning kwam pas na de zondeval, als vloek op de overtreding kwam het binnen. Alles wat erdoor geschapen was en de manier waarop het dient te functioneren, werd erdoor aangetast.
Vruchtbare zwangerschap werd een moeite en het baren ervan een smart.  Er komt verleiding, begeerte en een overheersen. Er komt een zwoegen om de aardbodem te bewerken, want die brengt dorens en distels voort en er is zweet.
Het onderscheidt is echter duidelijk. De zegen is kracht, om te functioneren zoals je behoort te zijn en het zwoegen is het gevolg van de zondeval. God heeft zwoegen er niet aan toe gevoegd, Hij heeft het niet geschapen, het is een gevolg. Dus moeten wij ook geen ‘zwoegen’ toevoegen aan ons functioneren!
Het zegenende werk en de zegeningen van God zijn niet gegeven om die gevolgen te nivelleren, maar omdat het nog steeds zijn bedoeling is dat de mens zo zal functioneren, zoals hij is bedoeld.
De hoogpriesterlijke zegen in Num.6:24 begint niet voor niets met de woorden “De Here zegene u en behoedde u; De here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede”.
Hij wil het nog steeds!
De zegen eindigt met ‘Shalom’. Shalom betekend  vrede op vier verschillende fronten. Vrede tussen God en de mens, vrede binnen in de mens zelf, vrede in de relaties van mens tot mens en vrede van de mens met zijn leefomgeving.
Dit heeft een diepe link naar het offer van Jezus Christus, die zei : vrede geef Ik u en vrede laat Ik u. Hij is het lam die de zonde van de wereld weg neemt, de Shalom die de zegen van het zwoegen ontdoet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s