Alles is ijdelheid?

DSC_1331
Pyreneeën, 3-9-13 NIcolette Wagemans

Hier spreekt de emotie (prediker 1:2-11). Prediker geeft als poëet een stem aan gevoelens die we allemaal wel eens hebben.
Het ene geslacht gaat en het andere komt- de zon komt op en gaat onder- de wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden- beken stromen naar de zee en de zee wordt er niet vol van.10 er is niets nieuws onder de zon.
Oppervlakkig gezien lijkt dat zo. Alsof al deze zaken geen enkele zin hebben, geen enkel doel dienen en maar doorgaan in een eindeloos lange cyclus.
Maar als bijvoorbeeld de cyclus van het water, verdampen, opstijgen, regenen, water aan gewassen geven, afvloeien in rivieren, terug naar de zee; wordt doorbroken hebben we een groot probleem. Dan sterven we. God heeft de kringloop onvoorstelbaar knap gemaakt, dat is geen ijdelheid.
Het is vol van waarde. Het is eenvoudig om een bekertje water uit een volle emmer te scheppen en dan iets te zeggen aan de ene bekertje, daarmee af doen aan de waarde van het geheel.
Het is gemakkelijk om zaken die vol van waarde zijn te degraderen, en het van zijn waarde te beroven. Dit is de kennis die de slang in de wereld heeft gebracht, leugens en roof.
Ingewikkelder lijkt het om andersom te denken. Om zaken die geen waarde lijken te hebben, daar waarde in te zien en het de waarde toe te kennen die God eraan gaf toen Hij het maakte. Dat is zwemmen tegen de stroom in, je niet door je emoties of negatieve bril laten meeslepen. Hierin ligt de oplossing van deze emotie.
Afwaarderen werkt verlammend.
Heel wat creatieve personen doen stukken in de prullenbak belanden, omdat hun gedachten het afwaarderen. Gedachten als: ach, er is niets nieuws onder de zon; anderen hebben dit ook al gemaakt….en zij konden het beter!
Toch is er maar één persoon zoals jij, op deze wereld die in deze situatie staat, op deze plaats in de tijd, die de dingen bekijkt zoals jij alleen ze kan bekijken! Misschien heeft jou visie nog wat werk nodig om het te perfectioneren, er zijn mogelijk aanpassingen nodig om het voor meerdere mensen bruikbaar te maken, maar dat maakt het nog niet zinloos! Dat betekend alleen maar dat hetgeen waar je mee bezig bent nog niet af is.
Prediker onderzoekt vele zaken en bij vele zaken bekruipt hem het gevoel van zinloosheid; genot, rijkdom, tijd, zwoegen in arbeid, het fysiek lichaam…..op alles is betrekkelijkheid aan te merken. Soms lijden we daaronder, maar Prediker kwam ook met een paar sterke conclusies:
6:29 Ik heb ontdekt dat God de mens recht gemaakt heeft, maar zij zoeken vele bedenkselen.
Ik denk dat het van belang is om die bedenkselen; die afwaarderen, zaken beroven van de waarde die God het gegeven heeft, om die te herkennen.
Zie waar jij bent gestopt, je laat verlammen en niet verder gaat, omdat jou bedenksel tegen jou verteld, dat niemand op jou zit te wachten.
Bolwerken, noemt 2 kor.10:4-5 dit: redeneringen opgeworpen tegen de kennis Gods.
de bijgaande foto laat zien wat een bolwerk is. Dit fort met kanonnen staat veilig achter een dijk, waardoor het voor de vijand niet zichtbaar is, maar wel voortdurend kanonskogels afvuurt. In militaire oorlogsvoering is bombarderen van bovenaf de snelste oplossing voor zo’n bolwerk.
Terecht wijst Prediker daarin op God, die boven alles en allen is. Zijn wijsheid, kan deze bolwerken in ons leven vernietigen.
3:14 Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen.
De waarde die Hij aan jou en zaken heeft gegeven is voor eeuwig.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s