De heerschappij op Zijn schouder.

9:5 Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem wonderbare raadsman, Sterke god, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

Soms zitten er verborgen juweeltjes in een tekst als je wat verder gaat zoeken.
Het woord  “heerschappij”, wat hier wordt gebruikt, “mis-raw”, wordt slechts twee keer  in het O.T gebruikt, alleen in Jesaja 9 vers 6 en 7.
Andere woorden die algemener worden gebruikt zijn bijvoorbeeld: memshalah=gebied waarover men autoriteit heeft; radah= domineren; shalat= regeren over. Deze woorden komen vaker voor en worden niet op een speciale manier gebruikt, zoals in Jesaja 9.
Daniel gebruikt ook een uniek woord wat alleen in zijn boek voorkomt, om de heerschappij van God aan te duiden “soltan”. Uniek woordgebruik benadrukt een bijzondere functie, “anders dan alle andere aardse heerschappijen”.

1fd4b2b06e7b6df6b5bca4f532e9ad73
bron:seasonalwonderment.tumblr.com

Deze heerschappij wordt gekenmerkt door eindeloze vrede.
Tot dat moment behoorde die titel toe aan de koning van Salem: de koning van vrede (Gen.14:18). Salem betekend vrede.  Hij was de eerste koning van vrede, die optrad als hogepriester en ontving een tiende van Abraham.
Maar Jezus is “Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek” (Ps.110:4). Die verwijzing maakt het woordgebruik misschien nog meer bijzonder.
Een heerschappij van vrede in de lijn van de koning/hogepriester, van de start tot in eeuwigheid.
De Alpha en Omega.

In dat licht is Jezus woord in Johannes 14 zo mooi. Nadat Hij van de heilige Geest gesproken had zei Hij: 27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u.
Dit is niet voor de toekomst, maar voor nu, voor elke dag. Hij geeft Zijn vrede en oefent een heerschappij van vrede over ons uit. Dat is Zijn doel, Zijn roeping, dat is hetgeen waarover Hij domineert, waar Hij autoriteit over heeft, Hij regeert in eindeloze vrede.

Voor ieder die het ontvangen wil.
Ontvang het vandaag.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s