Genezingen

Matt.4: 24 En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen. En Hem volgden vele scharen uit Galilea en Dekapolis en Jeruzalem en Judea en het Over Jordaanse.

Dekapolis is de Griekse naam voor “10 steden”. De steden die daartoe werden gerekend liggen in onze tegenwoordige tijd in Syrië, Jordanië en enkele in het huidige Israël. Tot 1 eeuw voor Chr. Waren deze steden onder de heerschappij van Seleuciden, daarna werden ze verovert door Nabateeërs en de Hasmoneeën.
Het is dan ook niet waarschijnlijk dat al deze mensen die Jezus zochten, behoorden tot het volk van Israël.  Zo was de hoofdman te Kafarnaum die genezing voor zijn knecht vroeg was een Romein en van de vele anderen wordt de afkomst niet genoemd, omdat het niet ter zake doende is.
Toch lezen we in Matt.15:21-28 over een Kananese vrouw die genezing zoekt voor haar zoon. Tegen haar zegt Jezus gezonden te zijn tot de verloren schapen van het huis Israël. Maar uit de bovenstaande tekst zien we ook, dat die uitspraak niet algemeen geldend was. Hij sprak dit specifiek tegen deze ene vrouw, in haar situatie.
Niet allen die bij Jezus kwamen werden eerst op hun geloof getest voordat de genezing kon komen, maar hen die werden getest gaven getuigenis van groot geloof. Mogelijk dat ze daarom specifiek werden getest en aangehaald , omdat ze een getuigenis hadden die gehoord mocht worden en een houding hadden die hun hemelse Vader eer aandeed.
Vele anderen ontvingen hun genezing simpelweg uit genade, omdat Hij een liefdevolle God is.

Wij mensen willen graag ontrafelen waar we aan moeten voldoen om genezing te ontvangen. Op die manier denken we controle te kunnen uitoefenen, door aan de voorwaarden te voldoen.
Zo is lange tijd gepredikt, op basis van de aangehaalde genezingen, dat “geloof” een absolute voorwaarde zou zijn voor genezing. Geen genezing zonder geloof, was het gedachtengoed hierachter. Ondertussen heeft de praktijk anders bewezen, lees maar eens een boek van hedendaagse opwekking, dan zal je zien dat er , net als in Jezus tijd, zelfs mensen genezen die Jezus niet eens kennen. Zijn leren Hem juist kennen door hetgeen Hij voor hen doet.
In andere kringen wordt waarde gehecht aan de juiste bewoordingen en het bestraffen van de juiste demonen, want anders kan de ziekte blijven zitten waar die zit, doordat de juiste demon nog niet eruit gegooid is. Dit is meer gericht op het vernietigende werk van de tegenstander, als op de God van genezing.DSC_5033
Ik ben van mening dat dit “in voorwaarden denken” eenvoudigweg een te beperkte visie op een goede God is. Eerlijker is het om te zeggen :”We weten het niet, maar we hebben een grote wonderbare God”.
We weten niet waarom de één geneest, de ander zijn leven lang lijdt en aan zijn ziekte overlijd.
Wat we wel zien is dat God ons een boek vol instructies heeft nagelaten, ten aanzien van vele zaken. Als we de voorwaarden hadden moeten weten, had Hij het ons gezegd.
Vanuit ons beperkte zicht, zullen we moeten respecteren dat Hij god is, die het grote plaatje vanuit Zijn hemelse perspectief overziet. En dat de praktijk die we kunnen waarnemen overeen komt met de opdracht uit Matt.6:33 zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden”.
Het gaat om de Gever en niet om de gift.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s