Overwinning op falen en afwijzing

Matt.6:1  Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen,

2b1aa7bf552b2a2a480a2aed24245893
bron: turpingallery.myshopify.com

Het zit bij de meeste Nederlanders niet zo in onze cultuur om onszelf op de borst te slaan in de trant van “kijk eens hoe goed ik dat gedaan heb”. Natuurlijk komen we allemaal wel eens iemand tegen die dit wel doet, maar over het algemeen wordt dit niet zo gewaardeerd. Toch lijden veel mensen op een subtielere manier onder hetgeen wat Jezus hier aanroert.
Ook ik worstel hier nog steeds regelmatig mee en herken het ook bij anderen. Het is niet zo zeer dat ik mezelf op de borst sla om wat ik goed doe, maar dat ik niet wil falen en niet afgewezen wil worden. Daarom doe ik soms mijn stinkende best….voor andere mensen , om aan een denkbeeldige norm te voldoen. In de eerste instantie denk je aan mensen die op een extraverte manier  struikelen zoals in v6:1 wordt beschreven en niet direct aan mensen die op introverte wijze hiermee de mist in gaan.
Introverte mensen die zich in stilte inspannen om goed te worden bevonden in de ogen van anderen, met “geaccepteerd worden” als loon. “Erbij horen”, geen buitenbeentje willen zijn, waarbij angst de motor is achter dit gedrag. Ook dat is “gerechtigheid doen voor mensen”.
God heeft ons immers aangenomen, geadopteerd als Zijn eigen kind, we horen er al bij, bij zijn wereldwijde huisgezin. En al het andere, mensen die niet uit God zijn, mag je jezelf afvragen of je daar eigenlijk wel bij wil horen.
Jezus bekleed ons met genade, Hij heeft de prijs betaald voor elke reële fout, we zijn al goed genoeg. Als we in Gods ogen goed genoeg zijn, waarom zouden we dan de mening van een ander mens daar boven stellen?
Voor God hoeven dus niet onze stinkende best te doen, om niet afgewezen te worden of niet afgerekend te worden op onze fouten. Taal technisch is dat een rare zin met drie keer het woordje “niet” erin, maar het weerspiegeld het emotionele proces onder onze angst.  Uit ervaring kennen we de pijn van afwijzing en willen dat “niet, niet, niet” meer meemaken. De pijn probeert ons wijs te maken dat we dit niet aankunnen, dat het te groot en te erg is om het hoofd te bieden. Daar zit misschien wel de kern van deze leugen, de angel die ons klein maakt waardoor we buigen voor mensen,  in plaats onszelf Gods waarheid voor ogen te stellen.
God heeft ons antwoorden gegeven in Zijn woord die we kunnen inzetten om de angst en de pijn waarop deze leugen troont, af te breken.  “Alles (en allen) die uit God geboren zijn overwinnen de wereld (1 joh.5:4)”. Wij zijn niet te zwak, wij zijn meer dan overwinnaars (Rom.8:36). Wat er ook op ons af komt, veroordeling, afwijzing, verdrukking, benauwdheid of vervolging, in geen van deze situaties zal God ons verlaten of begeven (Hebr.13:5). Hij zal voorzien in onze noden(Matt.6:8), ons ondersteunen met Zijn krachtige rechterhand (PS.121:5)en Hij zal onze naam recht doen (Ps.3:4)……en daar heeft Hij onze inspanningen niet bij nodig!!
Het wordt tijd dat we onze angst geen overwinnen, om hem in de ogen te kijken en hem te vertellen dat hij een leugenaar is en dat hij ongelijk heeft. Het is tijd om de ervaringen die ons in het verleden tot verliezers hebben gemaakt tot verleden tijd te verklaren, het is over en voorbij.
Heer genees mij van mijn  verleden. Vergeef me dat ik de leugens hebben gelooft die tegen mij werden ingebracht. Omgord mij nu met Uw waarheid. Help me om mijn oude gedragspatronen te doorbreken, te leven voor U en niet langer gerechtigheid voor mensen te volbrengen, in Jezus naam.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s