Wees niet bezorgd.

Matt. 6:25-34 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd (Gebiedende wijs!)32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.

Het Griekse woord μεριμνᾶτε , hier vertaald met “bezorgd” kent verschillende vertalingen. Van de  zeer zwakke vertaling als “er geen gedachten aan weiden”, tot :“in grote opwinding verkeren over…”.
In welke mate zorg over het dagelijkse bestaan een rol speelt in ons leven, de opdracht blijft hetzelfde :”Niet doen”, zegt Jezus. Hemelburgers in deze wereld hebben andere prioriteiten .

aa09b0203d26d4a5d171a985d85bcbb1
bron: rudgerlandscapes.com

Dat is wel heel eenvoudig gezegd, want als er simpelweg geen eten op tafel kan komen door gebrek, is dat moeilijk te negeren. Hoe kan je daar mee omgaan en je niet bezorgt maken?
De kern van bezorgdheid is ongeloof, daarom moeten we ons daar niet aan overgeven. Bezorgdheid verondersteld dat God niet bij machte is om te kunnen voorzien en impliceert dat wij er zelf in moeten voorzien. Dat kunnen we niet, ons eigen vermogen schiet te kort dus blijven we zoeken naar oplossingen waarvan we denken dat ze wel zouden kunnen. De focus van bezorgdheid gaat uit naar onszelf. Het kan ons opwinden als een eindeloze spiraal, vol spanning die ons blind maakt voor wat echt is.
De oplossing is te vinden in een tegenovergestelde beweging. Stop met het uitspreken van elke vorm van ongeloof, kijk niet meer naar je eigen onvermogen en spreek Gods vermogen over de situatie uit.
Zou degene die hemel en aarde heeft gemaakt, gewassen en dieren heeft geschapen, niet in staat zijn om te voeden en te kleden? Zou God die een heel volk in de woestijn heeft gevoed en gekleed, (uittocht van Israël uit Egypte) niet hetzelfde voor jou kunnen doen? Zou God die manna heeft doen regenen, die zegt onveranderlijk te zijn, werkelijk anders handelen met jou?
Vogels kunnen niet verzamelen, zegt v25 toch leven ze, ben jij voor God niet veel kostbaarder als vogeltjes? Zie je hoe prachtig bloemen die God heeft gemaakt kunnen bloeien, ook al leven ze maar kort. Eén van de rijkste koningen uit het O.T, Salomo, was zelfs niet zo mooi gekleed. Hebben die bloemen iets bijzonders gedaan om het te verdienen zo mooi te zijn? In het geheel niet.
Wanneer je let op God wonderen zal je vele voorbeelden vinden waaruit blijkt dat Hij zeer goed bij machte is om ons te voorzien, dus kijk naar hem en niet naar je eigen te kort schieten.  Onze eigen bezorgdheid verandert niets aan de situatie, maar woorden van geloof, gebed en vertrouwen op God verandert alles.
God weet dat we eten, kleding en onderdak nodig hebben en Hij is een liefdevolle Vader.

In v33 staat volledig in overeenstemming met hetgeen beschreven is:  “zoekt 1st Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden”.
Het stellen van de juiste prioriteiten zal voorziening geven in onze echte noden. Maak de dingen die God zegt tot prioriteit boven onze eigen gedachten en gevoelens, zoals een kind naar zijn vader hoort te luisteren en verbreek die pieker-spiraal.
Gedraag je als een hemelburger en je zal het inkomen ontvangen van een hemelburger.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s