Onverhoorde gebeden?

Matt.7: 8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden .

Jezus zegt hier dat gebed zal worden beantwoord. Onze hemelse Vader zal antwoorden.
De praktijk is weerbarstiger. Ik heb vele dingen gebeden waarop tot nu toe geen antwoord gekomen lijkt te zijn en ik weet zeker dat ik niet de enige daarin ben. Daarom zocht ik, denkend over dit gegeven, Gods aangezicht voor mijn vraag hoe ik hier tegen aan kan kijken.
En Hij bracht mij bij Joh.17, het Hogepriesterlijke gebed van Jezus. Als er iemand toch een volmaakt en volledig antwoord van God op Zijn gebeden kan verwachten, is het Jezus wel! Ik las de woorden van Zijn gebed en ik denk dat het goed is als je ze er even bij pakt zodat je de context hebt als ik er een paar stukjes uit haal.
v1 verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, 2 zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. 3. dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.6  Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen. 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. 13 Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben 15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 16 -Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. 17 Heilig hen door Uw waarheid; (HSV).
Dit is even een hele korte greep van wat Jezus bidt dit voor jou en mij, Zijn volk. De vervulling daarvan is in ons.8ddaf92a30bc9328ab66c15d94e46034
In hoeverre is het vervuld? En dat vraag ik niet om je met een schuldgevoel op te zadelen, het geeft slechts een indicatie waar de beperking van de verhoring ligt. God wil dat deze woorden realiteit zijn in ons binnenste, ons leven en leefomgeving. Hij heeft die wil de kracht gegeven van gebed, kracht uit de hemel op Zijn gebed. Zodra we ons er ook maar enigszins in gaan bewegen, bijvoorbeeld in heiliging, zullen we merken dat het gezegend is, dat Hij er kracht aan verleent en dat het een goede opbrengst geeft, omdat Hij ervoor gebeden heeft. Maar wij zelf zijn de beperking. Er ligt veel klaar voor ons, wat we allemaal nog mogen ontvangen en wat Hij wil dat het ons deel zal zijn.
Jij bent de vervulling van Zijn gebed.
God is liefde, Hij vervuld het in ons met liefde en door liefdevol handelen in ons leven heen.
Daarom durft Hij het proces van vervulling met ons in te gaan. Vervulling komt niet als betonblokken uit de hemel gevallen om ons er mee te vernietigen.
Misschien zullen we in dit leven niet alles wat voor ons in weggelegd vervuld zien worden, maar ik weet zeker dat Hij er niets van afschrijft en weggooit. Hij heeft het voor ons gebeden en het zal ons deel zijn, gisteren, heden en in de toekomst.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s