God bestaat er geen onoplosbaar probleem

Matt.8:1-3 Nadat Hij nu van de berg was afgedaald, volgden Hem vele scharen. En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.

In een maatschappij waar de nadruk ligt op prestatie en bezit, wordt terecht de nadruk van het geloof gelegd op relatie. “Zoek de Gever niet de gift”, want daarin ligt de zwakte van een prestatie-maatschappij. Kom tot rust in die relatie waar geen targets behaalt hoeven te worden.
Maar eerlijk geloof ontkent niet dat we ook noden hebben. Er is niets mis om Gods hand te zoeken omdat we een nood hebben, want als we opkijken zien we Zijn gezicht boven de hand die ons voorziet.
Sterker nog, in een relatie Ouder-kind zou het heel vreemd zijn om niet met je noden te komen. Als ouder zou je het heel naar vinden wanneer je kind een nood heeft die voor jou op een eenvoudige manier op te lossen is, maar je kind zegt niets. Dan is er iets mis in de relatie. Echt geloof ontkend noden niet, maar geeft er een eerlijke plaats aan binnen de relatie met een Almachtige Vader.

sun-622740_960_720
bron: pixybay

De situatie van de man die naar Jezus toekomt is aanstootgevend. Zijn zonden zijn zichtbaar voor de gehele wereld. Iedereen dient op een afstand van hem te blijven, hij is letterlijk en figuurlijk een maatschappelijke outcast, veracht en vermeden. Hij loopt absoluut risico op afwijzing en scheldpartijen, door de menigte te trotseren en naar Jezus toe te komen. Als er een mogelijkheid was geweest om dit te ontwijken had hij het waarschijnlijk graag gedaan, maar er is geen menselijke oplossing mogelijk voor zijn probleem.
In het oude testament wordt melaatsheid in verband gebracht met zonde. Dit wordt onder andere zichtbaar aan het feit dat er een schuldoffer voor moet worden gebracht (Lev. 14:12,21). In die zin is het een profetische daad van Jezus, als het vlekkeloze offerlam, om deze melaatse man te reinigen. Voor Jezus is de situatie niet aanstootgevend of onoplosbaar, maar een kans om de grote majesteit van God aan hem te laten zien.

Laten onze noden op gelijke wijze een plaats krijgen in relatie tot God, zonder ons te schamen, zonder iets te verbergen en zonder er een grote nadruk op te leggen. Maar eenvoudig weg in de wetenschap dat er voor God geen onoplosbaar probleem bestaat en dat Hij een liefdevolle Vader is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s