Het ultieme wapen van psychologische oorlogsvoering

Matt.12:22-37 v24 Deze drijft de boze geesten slechts uit door be-elzebul, de overste der geesten.

Waar de farizeeërs in het vorige stuk Hem aanvielen op Zijn leer, vallen ze hem nu aan op hetgeen Hij doet door Gods kracht en ze schrijven het toe aan de boze.
Wanneer we puur en alleen kijken naar hetgeen er concreet gebeurd, snap je er niets van. Genezingen en bevrijdingen dat zijn toch prachtige wonderen, hoe komen ze tot zo een vreemde conclusie? Vanuit de geestelijke oorlogsvoering gezien, zou het ons niet moeten verwonderen.

Vanaf de eerste dag speelt de boze zijn ultieme kaart van psychologische oorlogsvoering uit: afwijzing. Als hij Jezus niet kan vermoorden, dan kan hij Hem misschien zo klein en verslagen krijgen dat Hij zich niet meer als de Zoon van God laat zien en misschien kan hij hem ermee tot zonde aanzetten……
Jezus doorstaat afwijzing tijdens Zijn leven in alle denkbare vormen.
*Het is de eerste kaart die de boze uitspeelt om Hem te verzoeken in de woestijn, Matt.4:3 de verzoeker kwam en zei tot Hem: Indien jij Gods zoon bent….”. – Hoor je ze fluisteren : “Wijs zijn goddelijke identiteit af en daag Hem uit om zich te bewijzen, dan zal Hij toch wel zondigen”. Ja, wij mensen waarschijnlijk wel. We zijn vaak onzeker over wie en wat we zijn, zo’n pijl treft zeker doel.
*Hier in Mattheus schrijven ze Zijn werk toe aan de duivel. Dieper kan je iemand zijn handel en wandel niet de grond in trappen. Je bent niet enkel fout omdat ze jou niet zien zitten, maar omdat je ook extensioneel fout bent; ethisch, theoretisch en theologisch gewogen en te licht gevonden. Menselijk gezien kunnen we niet met legere handen staan, er blijft niets van ons over als men ons op die manier afwijst. Maar dit is Jezus, de Zoon van God……
*Over de genezingen op de sabbat schrijft Johannes 5:18 Hierom trachten de joden des te meer Hem te doden… Hoe bedreigend is dat, wanneer je weet dat mensen zo tegen je zijn dat je dood moet? Voor ons mensen een horrorscenario waar films over worden gemaakt.  Afgewezen, afgeschreven door een vele mensen, maakt ons kapot en drijft ons op de vlucht. Maar Jezus droeg het, zonder te zondigen.
*Matt.13:55 Jezus in Zijn vaderstad. V55 Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broers Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En behoren zijn zusters niet allen bij ons? Vanwaar heeft hij dan dit alles? Afwijzing door je eigen familie, vrienden en de roots waar je vandaan gekomen bent.  Misschien wel de meest diepe emotionele pijn die we kennen. Het snijdt zo diep dat sommige mensen die ik daarover heb horen vertellen, geen goede woorden weten te vinden om die afwijzing te beschrijven.  En ook in deze situatie heeft Jezus de overwinning behaald.

Het zijn slechts een paar voorbeelden hoe de geest van afwijzing te werk gaat, Jezus leven zit er vol mee. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat de meeste mensen hiermee worstelen, het is één van de meest succesvolle tactieken van de boze om iemand onschadelijk te maken voor het Koninkrijk Gods.success-846055_960_720
Des te meer mogen we kracht putten uit de overwinning die Jezus heeft gehaald en ons vast zetten in het besluit: Afwijzing zal mij niet klein maken. Het is een overwonnen vijand en in Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars.

gebed: Heer ik bindt de geest van afwijzing in Jezus naam en ik stuur hem weg uit mijn leven, nu. Geest van afwijzing je hebt geen recht op mij, want ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus.
Heer genees me van alle verwondingen die ik hierdoor heb opgelopen. Dank U wel dat U de overwinning heeft behaald en bij machte bent om mij helemaal te genezen, naar geest, ziel en lichaam.


Een gedachte over “Het ultieme wapen van psychologische oorlogsvoering

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s