Zaaiers en maaiers

Een principe voor voorbede.

Matt.13:1-9 Een zaaier ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had, maar toen de zon opkwam, verschroeide het en omdat het geen wortel had, verdorde het.  Een ander deel viel op de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het.

Nadenkend over deze simpele vergelijking kwam ik tot de volgende conclusie.
Geen enkel boer zal zijn zaad zaaien in onbewerkte grond waarin het zaaigoed weinig kans maakt. Hij zal het land bewerken, zo goed mogelijk steen en onkruid vrij maken, omploegen en bemesten, voordat hij zaait.
Dit is het belangrijke werk van voorbidders bij evangelisatie campagnes of voor onbekeerde vrienden en familieleden.
Deze vergelijking biedt daar een paar eenvoudige uitgangspunten voor, die er in grote lijnen als volgt uit kunnen zien:

-Er moet voldoende “aarde” zijn om hetgeen God zaait in te doen wortelen. Dit kan zijn in de vorm van vragen die in iemands leven weer actueel worden, of nieuwsgierigheid waardoor iemand op onderzoek uit gaat, een verlangen.
-De stenen moeten verwijdert worden. Heer neem elke redenatie die zich tegen Uw kennis verheft weg. Breng elke leugenachtige denkwijze aan het licht en kom met waarheid, spreek elke misleiding aan en kom met openbaring.
-Houdt Uw beschermende hand over hetgeen dat is gezaaid, zodat het niet geroofd kan worden. Maak de dingen die U heeft geopenbaard en die U heeft laten zien van grote kracht, laat de indrukwekkendheid daarvan niet vervagen. En maak de persoon(nen) waarvoor wij bidden, doof voor leringen die ingaan tegen Uw kennis, laat Uw boodschap niet vervangen worden door dwaalredeneringen.addtext_com_MTA1MTU4MzY0NzY
-Laat druk, drukte of verdrukking niet het hart, het denken en de levens van deze mensen vol doen zijn. Maak ruimte voor Uw openbaring en geef het diepe sterke wortels.
Zo zegenen we hetgeen U heeft gezaaid in de levens van deze mensen met de groeikracht van het Koninkrijk Gods. Dat het dertigvoudig, zestigvoudig en honderdvoudig vrucht zal dragen, in Jezus naam.

Vraag God om openbaring voor de persoon voor wie je bidt, want misschien wijst Hij je bijvoorbeeld aan, wat precies één van de stenen is die in de weg ligt. Voorbede blijft immers het werk van Gods Geest, maar een Bijbelsmodel kan zeker helpend zijn. En mocht iemand anders dan een mooie oogst binnen halen, vergeet dan niet om daar net zo blij over te zijn als wanneer jijzelf dat had mogen doen. Want voor God zijn zij samen één, de zaaier en de maaier.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s