Mijn broer en Mijn zus

Matt.12:50 Al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.

69008072813a66ec26888488af8e4169
bron: stellaresque42.tumblr.com

Er staat niet: Wie voldoende werk doet, zoals bidden, Bijbellezen en vasten, is Mijn broeder………enz.
Er staat niet: Wie de enige juiste interpretatie van Mijn woord weet te geven, is Mijn broeder….…enz.
Er staat niet: Wie precies weet te onderscheiden waar we in deze wereld onze vingers  niet aan moeten branden, wat verontreinigt is door vreemde lering, is Mijn broeder..….enz.
Er staat niet: Wie bij de juiste denominatie hoort, is Mijn broeder………………………………………..………enz.
Er staat niet: Wie voortdurend gaven van de Heilige Geest in zijn leven laat zien, is Mijn broeder, enz.
Er staat niet: Wie het juiste onderwijs of theologie heeft gestudeerd, is Mijn broeder,………………..enz.

Er staat: Wie de wil van Mijn Vader doet.
Wie anders kan dat beoordelen dan de Vader?
*Alleen de Vader weet of ik heb geluisterd en op de juiste plaats bezig ben met de dingen die Hij aan MIJ heeft gevraagd.
De Vader ziet het bloed van Jezus Christus die alles bedekt waar ik niet in Zijn volmaakte wil hebben gehandeld.
Het is de Vader die ziet in het verborgene, die mijn hart kent.
Het is de Vader die deuren opent en deuren sluit. Hij bereid mijn weg, ….en niemand anders!

De zinnen vanaf het sterretje staan in de ik-vorm.
Lees ze als een proclamatie die vrij maakt van veroordeling, want het gebeurt maar al te vaak dat we ons (on)bewust conformeren aan normen die God niet van ons heeft gevraagd. Dat hoeven geen verkeerde normen en waarden te zijn , maar ook goede bedoelingen kunnen ons onder een juk brengen. Ook goede bedoelingen kunnen te zwaar gaan wegen als ze niet in balans worden gehouden door Gods waarheid.
De boze maakt ook graag gebruik van zaken die zich Als licht presenteren. Dus als hij iemand die graag goed doet, over de kop kan werken door veel te veel goed te doen, wat de Vader niet heeft gevraagd. Daarmee kan je die persoon ook uitschakelen voor het koninkrijk Gods.

Eén van de dingen die de Vader van ons wil, is dat we rustpauzes nemen. In de rust kunnen we Zijn stem weer horen, op het moment dat onze handen niet vol zijn met “doen”.
God vindt dat zelfs zo belangrijk dat Hij elke week een hele dag rust heeft gegeven.
Voel je dus niet schuldig als je rust neemt. Zoek Zijn aangezicht en laat Hem Vader zijn. En kom daarmee in de positie van Jezus broeder, zuster en moeder, aan de voeten van de Vader. Dat is waarvoor je bent gemaakt.
Voor alles is een tijd.
Prediker 3.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s