Hemelse glans

Matt.17:2 Zijn gedaante veranderde voor hun ogen en Zijn gelaat straalde gelijk de zon en Zijn klederen werden wit als het licht.91e894e93671f854b85056d90be69c23

We krijgen niet zo heel vaak een beeld van het hemelse, maar waar er een beschrijving plaats vindt, wordt er gesproken over het licht en de stralende glans. Die valt op, omdat die anders is als wat wij kennen.
Mattheus verhaal doet denken Mozes die een soort gelijke ervaring had. Mozes daalde van de berg af met de twee stenen tafelen Ex.34:29 hij wist niet dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met Hem gesproken had. Toen Aaron en de Israëlieten Mozes zagen, zie de huid van zijn gelaat straalde en zij durfden hem niet te naderen. Mozes deed doeken over zijn gezicht om de glans die van hem uit ging te bedekken.
Elia bedekte ook zijn gezicht, nog tijdens zijn ontmoeting met God. 1 Kon. 19:11 toen de Here juist zou voorbij gaan, was er een geweldige en sterke wind, die de bergen verscheurde en de rotsen verbrijzelde, die voor de Here uitging. In de wind was de Here niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Here niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Here niet. En na het vuur het suizen van zacht koelte. Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel,
Het hemelse wordt niet verlicht door de zon, maar door God zelf en dat licht lijkt niet op onze aardse lichtbron. We lezen dit terug in Openb.21:23 de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.
Onze zon staat boven ons, schijnt van buiten af en maakt schaduw. De beschrijving van het hemelse lijkt meer op licht wat de mens overvloeit, een heerlijkheid die iemand omgeeft en inwoont, waardoor de persoon gaat gloeien en licht wordt. Het Lam wat woning in mensen heeft gemaakt (Joh.14:23).
Er is geen schaduw door extern licht. Lees ter aanvulling ook Openb.22:5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.
Een externe lichtbron kan door verandering van stand, rotatie van de aarde nacht tot gevolg hebben. In het nieuwe Jeruzalem is er geen sprake meer van het wegvallen van licht of nacht. Mensen zijn verlicht door God. Het lijkt erop dat ze Zijn licht weerspiegelen (2 Cor.3:18)
Mozes, Elia, Petrus, Jacobus en Johannes kregen er alvast een voorproefje van, maar uiteindelijk zullen we het allemaal gaan zien. Spannend hé? Ik ben zo benieuwd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s