Hardheid van hart

Matt.19:7 waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar weg te zenden? Jezus zei tegen ze: “Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van de beginne is het niet zo geweest”.

Geen eenvoudige discussie, dat was het toen niet en nu nog steeds niet. Niet voor niets wendde ze zich tot Jezus voor antwoorden. De 2 Thora scholen van Shammai en Hillel hielden er verhitte discussies over, met argumenten die nu nog steeds aan de orde zijn. Dat is niet verwonderlijk, want van de beginne af was het niet zo bedoeld, echtscheiding. We kunnen niet heen om het Schriftwoord Mal.2:16 dat God echtscheiding haat, maar mag het dan helemaal niet?
De uitspraak van Mozes in Deut.24:1 heeft het karakter van een reparatie-wet voor zeer schrijnende situaties. Het is een aanpassing ter wille van de mens. 27a3cc607542bd6028992c8f01dfc2b9
Eerst even een heldere conclusie: Jezus weerlegt de uitspraak van Mozes niet, Hij herroept de wet niet.
De reden die Jezus aanhaalt voor deze scheidingswet is “hardheid van harten”. Het huwelijk is een zaak van het hart; een opdracht om elkaar lief te hebben (Ef.5:22-23). Dat is een keuze, maar ook een emotie en God ziet beide aspecten.
God gaat niet voorbij aan diepe pijnlijke menselijke emoties, om daar een wet van Meden en Perzen op te leggen.
In Efeziërs wordt de vergelijking getrokken van Christus en Zijn gemeente, een relatie tussen God en de mens. Dat is een verbondsrelatie, maar met betrekking tot het hart zegt God in Jesaja 1:11 dat Hij walgt van hun offeren. Gehoorzaamheid zonder hun hart is hol en leeg; v13 gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen- gruwelijk reukwerk is het Mij. Gruwelijk en huichelachtig, dat zijn sterke bewoordingen.
God zocht een liefdesrelatie met het volk op basis van een verbond. Hij zocht niet een harteloos opvolgen van regels, zonder relatie. Het is die hardheid van hart van de Israëlieten die hen doet zondigen, waardoor God zich voor hen verbergt en ze wegzend. Hardheid van hart geeft als symptoom een diversiteit van zonde, pijn, verdriet en een onhoudbare situatie. God geeft het verbond niet op, maar zend het volk weg.
De reparatie-wet van Mozes is genadiger voor de mens, waarin overspel is wel degelijk een verbondsbreker. Dat is het verschil tussen God en de mens, Hij verbreekt Zijn verbond niet, maar Hij geeft de mens wel een uitweg uit een menselijk verbond.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s