Tijdstip van wedergeboorte.

Matt.19:28 (Het loon voor het volgen van Jezus)  Ik zeg u, u die Mij gevolgd zijn, zullen in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten…
Titus 3:5 niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing van de heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort, door Jezus Christus onze Heiland, opdat wij gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden…

Het woordje “wedergeboorte” komt in de grondtaal maar 2 keer in de Bijbel voor. Bijzonder eigenlijk, dat dit ene woordje wat zo vaak in ons christelijk jargon wordt gebruikt, maar zo weinig in de Bijbel voorkomt. Voor sommige mensen, zo ook voor mij, gaat er een wereld van begrip achter schuil. Dat alleen al maakt het de moeite waar om er een wat dieper op in te geen en te toetsen of mijn begrijpen wel overeenkomt met het woord.

In het Grieks is “wedergeboorte” een samen gesteld woord dat bestaat uit “palin” wat betekend  ‘opnieuw’ of  ‘terug in een plaats’; en het woord “genesis” wat betekend ’het begin’. Je kan het dus opvatten als een status waarbij we opnieuw terug gaan naar ons ‘zijn’, zoals we bedoelt zijn in het begin van de schepping.
Mattheus en Titus gebruiken het woord “wedergeboorte” op een verschillende manier.
Mattheus schrijft over het moment dat we over gaan naar het koninkrijk Gods en bekleed worden met een verheerlijkt lichaam (Fil.3:21). Hij heeft het over de toekomende tiaddtext_com_MTMzODQ1MTIyNTcjd.
Titus spreekt van een bad van wedergeboorte wat herinnerd aan de doop, en hij spreekt van vernieuwing door de heilige Geest. Even los van de discussie hoe je aankijkt tegen doop en vervulling met de Geest, kunnen we concluderen dat die zaken gebeuren in ons aardse bestaan. Doop en vernieuwing door de heilige Geest is voor nu, heden.
Buiten het feit dat er dus twee momenten in tijd aan te wijzen zijn van wedergeboorte, (nu en in de toekomende tijd) maakt Titus de tijdsbepaling het nog iets verwarrender met de woorden “de vernieuwing van de heilige Geest”.
Dit Griekse woord vernieuwing = “anakainósis”, gaat namelijk over een vernieuwingsproces, dus geen eenmalige gebeurtenis maar een voortdurend voorgaande gebeurtenis. Ook dit woord komt slechts 2 keer voor in de Bijbel en wordt gebruikt in Rom.12:2 wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat je mag erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Voor wie dus een discussie wil voeren wanneer wedergeboorte plaats vindt, die heeft 3 mogelijkheden en ze zijn alle 3 goed. Verrassend hé, dat God altijd weer groter is dan onze beperkte opvattingen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s