Een belangrijke balans

 Fil.2:5 Laat die gezindheid ook bij u zijn die ook in Christus Jezus was, die het niet tot roof heeft geacht Zichzelf te ontledigen en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen.

Ik parafraseer deze tekst om de lange volzin die Paulus hier maakt iets overzichtelijker te maken. Maar het komt hier op neer:
De Zoon van God – die Koning is…Laat die wetenschap even bezinken….want dat gaf Hem het recht om alles te vragen van ons. “Doe dit, ga daar, los dit probleem voor Mij op, troost Mij, voedt Mij, verdedig Mij”……..Die Koning kwam bij ons, zonder iets voor zichzelf te vragen, maar alles aan ons te geven en ons te dienen.
Paulus bidt, wenst, geeft ons opdracht om met dezelfde gezindheid in deze wereld te zijn.8cea920b5e1c6a5885bfaf8e59b50567

Het is niet zo dat Jezus nooit iets voor zichzelf vroeg,  nooit over komende moeilijkheden sprak, of zijn emoties niet liet zien. Maar Hij deed het altijd met het oog op het welzijn van de persoon met wie Hij sprak.
Bijvoorbeeld: Matt.17:22 De Zoon des mensen! Zal overgeleverd worden in de handen van mensen en zij zullen Hem ter dood brengen en ten 3de dagen zal Hij opgewekt worden”. Jezus vraagt niet om aandacht of om hen dit probleem te laten oplossen of om “samen te huilen in het engebos”( voor wie dit nog kan herinneren uit de Fabeltjeskrant). Maar om hun welzijn, dat ze niet ontsteld zullen zijn, in verwarring raken en hun geloof verliezen.
v.b Getsemane: v40 Waren jullie zo weinig bij machte één uur met Mij te waken? Waakt en bidt, dat je niet in verzoeking komt; de geest is gewillig maar het vlees is zwak. Dit is geen klacht om de discipelen in Zijn eigen leed te betrekken, maar veel meer nog bezorgdheid over het feit dat ze zich niet voorbereiden op de dingen die komen gaan.
v.b : “genezing op de shabbat” Marc.3:4 Nadat Hij hen, zeer bedroefd over de verharding van hun hart, met toorn had aangezien, zei Hij tot de mens: strek uw hand uit! Er staat niet dat Hij daarna de bezoekers van de synagoge nog even flink voor ogen schetst wat hun houding met Hem doet. Hij heeft Zijn emoties laten zien, verdriet en woede geuit, maar gebruikt deze emoties niet om andere ermee te manipuleren en de situatie te veranderen.

Menselijk gezien wenden we allemaal dit soort situaties aan om zelf iets te ontvangen, om mensen in onze noden te laten voorzien, om medestanders te vinden en steun te ontvangen.
Zijn we er dan niet om elkaar te helpen? Ja wel, maar we zijn ook gemaakt om te dienen. De uitdaging is om de balans tussen die twee uiterste te bewandelen.
En wat onze noden betreft, besef dit: Mensen kunnen helpen, maar alleen God is onbeperkt in Zijn mogelijkheden om ons volledig te helpen, te steunen en te begrijpen.
Uit je emoties, maar manipuleer er niet mee, “wees toornig maar zondig niet” (Ps.4:5),.
Vraag vrijmoedig, maar vestig je verwachting op God en wees van Hem afhankelijk, Joh15:7 indien je in Mij blijft en Mijn woorden blijven in u, vraag dan wat je maar wil en het zal je geworden.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s