Ondanks alles

bd58e5ba3da93fe3de668399e7316258
bron: dailyentertainmentnews.com

Richt.11:1 De Gileadiet Jefta nu was een dapper held, maar hij was de zoon van een hoer; Gilead had Jefta verwekt.

Na Gideon wordt Jefta een dappere held genoemd en dat is opmerkelijk, want we lezen iets van het verhaal van Jefta. Hij was de zoon van een hoer, gebrandmerkt vanaf zijn geboorte, outcast.
Toch groeit hij op in het huis van zijn vader. V2 Ook de vrouw van Gilead baarde hem zonen. Toen de zonen van deze vrouw volwassen waren, stootten zij Jefta uit en zeiden tot hem: Gij krijgt geen erfdeel in onze familie, want gij zijt de zoon van een andere vrouw.
We kunnen ons bedenken wat zo een jeugd met je doet. Als Jefta zich in boze opstandigheid of juist timide, depressief en afgewezen de deur achter zich dicht zou hebben getrokken, dan hadden we dat maar al te goed begrepen.
Maar de Bijbel noemt hem een dappere held.
En één van de kenmerken van een dappere held die we bij Gideon lazen was dat hij op God gericht was. Dat lezen we ook van Jefta v11 Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht des HEREN te Mispa.
Ondanks de omstandigheden als uitgestotenen, ondanks zijn verleden vol afwijzing, was Jefta op God gericht en wilde doen wat God hem te doen gaf. Ook als dat betekende dat hij ten strijde moest trekken voor de familie die hem uitgestoten had. V.7-8 Maar Jefta zeide tot de oudsten van Gilead: Hebt gij mij niet gehaat en uit mijn familie verstoten? Waarom komt gij dan thans bij mij, nu gij in benauwdheid zit? Daarop zeiden de oudsten van Gilead tot Jefta: Inderdaad, wij zijn bij u teruggekomen, ga met ons mee en strijd tegen de Ammonieten; dan zult gij hoofd zijn over ons, over alle bewoners van Gilead.v28 Toen kwam de Geest des HEREN over Jefta; hij trok Gilead en Manasse door, daarna door Mispa in Gilead en van Mispa in Gilead trok hij verder naar de Ammonieten.v33 Hij versloeg ze van Aroër af tot in de nabijheid van Minnit twintig steden – en tot Abel-Keramim: een geweldige nederlaag, waardoor de Ammonieten voor de Israëlieten moesten bukken
Ons verleden is geen excuus om niet door God te kunnen worden gebruikt.
Hij gebruikt ons ondanks onze omstandigheden en ondanks ons verleden, om een dappere held voor Hem te zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s