Voor wie en wanneer is de Heilige Geest?

a102c9963ece2b6e0a7cdc7d2e6624fbHand. 2: 16 dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:  ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.

Het was nieuw, het was controversieel, iets zoals het in de dagen van Jezus niet was geweest. Is dat God? Die mensen lijken wel dronken.
Er zijn een aantal discussies rondom de uitstorting van de heilige Geest. Ik wil ruimte maken voor een eerlijke uitwisseling van gedachten.
Sommige mensen zijn van mening dat de uitstorting van de Heilige Geest zoals we dat hier lezen nodig was voor die tijd, om het evangelie te verspreiden en daarom niet noodzakelijkerwijs voor deze tijd.
Zoals ik deze tekst lees, als 1 onlosmakelijk geheel, verbind de profetie het moment van de uitstorting in 1 lijn met de profetie van Matt.24 Het einde der tijden; de tijd dat de zon verduisterd zal worden en de maan haar glans niet zal geven. Dus de tijdsperiode beslaat van de uitstorting met Pinksteren tot het einde der tijden.
Dan is er nog de vraag voor wie de Heilige Geest is, want in het oude testament was het voorbehouden aan profeten en koningen. Mijn antwoord zou zijn Hand.2:39  voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. Paulus noemt geen uitsluitingscriterium, mensen voor wie de Heilige Geest niet bedoelt is. Je zou nog kunnen beargumenteren dat hij zegt “wie God ertoe roepen zal”, maar uitsluiting is in strijd met andere Schriftgedeelten, zoals Joh.3:5, waar Jezus zegt dat het nodig is dat we geboren worden uit water en Geest. Hij zend de Geest, de Trooster niet enkel naar “a vieuw happy people”. God is een Vader die niemand als wees wil achterlaten (Joh,14:15-18; 14:25-27).

Ik ben eraan gewent de Bijbel uit deze visie te lezen, maar misschien vindt jij wel dat ik dat helemaal verkeerd zien. Ik je uitnodigen uit als je goede argumenten hebt, waarom het niet nu en voor iedereen is, om hierop te reageren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s