De omstandigheden van Zijn komst.

86d56a5b023f31bd08ba6017c13001bd
van de Hubble telescoop

Is het je wel eens opgevallen dat alle Bijbelse beschrijvingen van de 2de komst van Jezus worden gedomineerd met beschrijvingen van de omstandigheden die de komst aankondigen?
Openbaringen kent 22 hoofdstukken. Daarvan gaan er 3 over de daadwerkelijke openbaring van Jezus’ komst. Alle andere hoofdstukken beschrijven wat daar allemaal aan vooraf gaat, wat er zal gaan gebeuren en hoe dat eruit gaat zien.
Mattheus 24 is ook zo opgebouwd, 28 verzen vertellen wat eraan vooraf gaat, voordat er in v.29 staat dat “zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en majesteit”.
Misschien is het goed om ons af te vragen wat die verdeling betekend, want God vindt het blijkbaar zeer belangrijk dat we die omstandigheden kennen.
De volgende overwegingen kwamen in mij op. Matt.24:4 begint Jezus met de woorden “ziet toe dat niemand u verleidde”, dit heeft betrekking op de valse profeten, maar in het verlengde van die zin begint Jezus over oorlogen. Soms raken we een beetje ‘immuun’ voor alle rampberichten en mensen die opstaan om de meest onzinnige dingen te roepen. We raken eraan gewent, die beelden van aanslagen, rampen en mensen die gruwelijke dingen uithalen. ‘Dit is de wereld waarin we leven’, maar de Bijbel maakt zeer duidelijk dat dit niet in overeenstemming is met de normen en waarden van Gods koninkrijk. God wil dat we heel goed beseffen dat deze omstandigheden heel ver van Koninkrijkswaarden afstaan en dat het zeer nodig is dat deze wereld hoort dat het niet oké is.
We moeten erop toezien dat we de smaak van zout blijven verspreiden en ‘het valse, de rampen en het gruwelijke’ niet oké gaan vinden. Wij moeten licht verspreiden, want wij hebben licht. God heeft voor ons belicht wat voor een tijd het zal zijn en dat er uitkomst is voor ieder die het een duistere tijd vindt.
Het 2de wat in mij opkwam was, dat God ons erkenning geeft, dat Hij het weet. Hij weet het. Hij weet het als we verdriet hebben van de dingen die we horen en zien, die zo ver afstaan van Zijn heiligheid en liefde. “zalig de treurende, want ze zullen getroost worden; zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigt worden”, Matt.5:4,6. “zalig zijn  jou ogen, omdat zij zien en jou oren omdat zij horen”, matt.13:16.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s