Advent: Hij komt eraan.

aaa6b67f8fbd6126b5e8b90307e57dfb
bron: holidayFeed

Het woord “advent” stamt af van het Latijnse woord adventus, wat betekend ‘komst’ of ‘eraan komen’.
Nu kunnen we de komst van Jezus gedenken zoals Hij ruim 2000 jaar geleden naar ons toe kwam, maar in onze dagen zien we uit naar een andere komst: Jezus die terug komt als Koning.
Het was al onvoorstelbaar dat Gods Zoon werd geboren uit een vrouw. Dat Hij een mens was zoals wij, klein, kwetsbaar en afhankelijk. Maar de 2de openbaring van Zijn komst zal nog onvoorstelbaar groter zijn.
Bij de eerste komst zongen de engelen, maar bij de 2de komst ziet Johannes de hemel geopend.
Openb.19:11-16  ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.
En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.
En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods.
En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.
En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.
En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren
.
Dan is het onze tijd om heel klein, kwetsbaar en afhankelijk te zijn. Maar tegelijkertijd zo volkomen geheel en al veilig, onder Zijn heerschappij van macht en majesteit.

Een gedachte over “Advent: Hij komt eraan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s