De komst van volkomenheid.

69efd003762297e230dc2e64b151a5f0Op de dag dat Jezus terug komt, wordt Gods grootste wens volkomen.
‘Hoe kan dat nou’, zal je misschien denken, God heeft toch alles al hoe kan Hij nou wensen hebben?
Toch is er één ding waar Hij steeds weer naar verlangt en waar Hij het de hele Bijbel door steeds weer over heeft: om in ons midden te wonen.
De hof van Eden was niet groot genoeg om God te bevatten, maar Hij wandelde erin omdat Hij bij Zijn kinderen wilde zijn.
De tabernakel was te klein om God te huisvesten, maar Hij vervulde hem omdat Hij in het midden van zijn volk wilde zijn. Ex.29:45 Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en Ik zal hen tot een God zijn, -Ik heb ze uit Egypte geleid -46. Opdat Ik in hun midden wone.
Dan bouwt Salomo voor God een tempel en God spreekt met hem over het te bouwen huis. En God vraagt Salomo om Zijn woorden in acht te nemen en naar Zijn inzettingen te wandelen 1 Kon.6:13 dat Ik te midden van de Israëlieten zal wonen.
Toen kwam Jezus die de obstakels vanuit de mens wegnam, om de wens van Zijn Vader te vervullen. 2 Cor 6:16 Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mijn volk zijn. In plaats dat God een externe woning bij ons heeft, maakt Hij woning in ons.
En toch komt er nog meer met de 2de komst van Jezus Christus, want als er recht is gesproken en Gods stad op de nieuwe aarde wordt gevestigd, wordt het inwonen van God volkomen. Openb.21:22 en een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige is haar tempel en het Lam- 23- de heerlijkheid Gods verlichte haar en haar Lamp is het Lam. Dan is de eenheid volkomen, niet alleen woont Hij in ons, dan wonen wij in Hem.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s