2017

684f73a57c0eec370c8d8e6b3f8bebd9Voordat Jezus naar Jeruzalem ging om te sterven zei Hij tegen zijn discipelen Luc.18:31 “al wat de profeten geschreven hebben zal aan de Zoon des mensen volbracht worden”. Maar toen het gebeurde waren de discipelen in hoogste verwarring. Hetgeen wat ze in de realiteit zagen gebeuren, kwam niet overeen met de wijze waarop zij de profeten hadden gelezen.
Dezelfde discussie lees je terug bij de Emmaüsgangers op de 3de dag na Jezus’ sterven, in Luc.24:18 “wij leefde echter in de hoop, dat Hij het was die Israël verlossen zou”, en dat was precies wat er gebeurde, maar geheel anders als gedacht.
God heeft alles in Zijn woord door de profeten vooraf al kenbaar gemaakt, zowel zijn eerste komst als kind en Zijn 2de komst als Koning. Maar wanneer die dingen gebeuren kunnen onze eigen interpretaties ons stevig in de weg staan.
Het is belangrijk om kennis te hebben van de profetieën die over zijn geschreven over onze toekomst, want Jezus wees de discipelen op hetgeen geschreven was. Hij leerde de Emmaüsgangers aan de hand van de profetieën, maar die woorden komen pas tot leven wanneer de Heilige Geest ons verstand opent om het te zien.
Het is onze uitdaging om de interpretaties van die woorden, niet zo stevig te omhelzen dat het ons zicht belemmert. Hou de woorden en de uitleg in een open hand, zodat Gods licht erover kan schijnen.
Zo wil God ook spreken over 2017, want Hij vindt het heerlijk om met ons in gesprek te zijn en ons mee te nemen. Tegelijkertijd mogen we ons realiseren dat de realiteit zo mogelijk nog groter is en boven onze verwachting uit gaat, want we hebben een grote God.
Gebed: Heer dank U wel voor alles wat U dit jaar heeft gedaan. En Heilige Geest open ons verstand om het komende jaar te kunnen begrijpen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s