Uit je sokken gezegend

890e338cb71c0371c536d96dd5b297f5Gal.3:13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons vloek te worden.

Er is geen vloek meer voor ons, want het bloed van Jezus Christus heeft het voor ons op zich genomen, zodat wij er vrij van zijn.
Dat betekend dat het hoofdstuk uit Deut. 28 “zegen en vloek” voor ons van kracht is van v1 tot v15.
En God is geen Vader die ons een klein beetje zegent, Hij zegent ons boven bidden en denken uit. Alles wil Hij, zal Hij, verlangt Hij met Zijn rijke zegen te vervullen en te bedekken.
Deut.28:2 De volgende zegeningen zullen alle over u komen,
Gezegend zal je zijn in de stad,
De plek waar je woont zal gezegend zijn omdat God Zijn zegen op jou legt, en de plek waar je woont zal jou tot een zegen zijn.
v.3 gezegend op het veld, ‘
Het veld’ zie ik als het gebied waarover God ons verantwoordelijkheid en invloed heeft gegeven: ons gezin, gemeente, werk, vrienden, sport, vereniging, social media, enz. Het zal gezegend zijn, jij zal er voorspoedig in zijn en het door Zijn zegen tot voorspoed kunnen brengen.
v4 Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, -uw bodem, -uw vee,- uw mand, -uw baktrog. Deze zegen is in overeenstemming met de zegen die God Adam en Eva mee gaf “weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervuld de aarde”. God maakt ons vruchtbaar in de dingen die we doen, Hij verlangt ernaar om ons vruchtbaar te maken en overvloedig vrucht te doen dragen.
v6 gezegend zal je zijn bij je uitgang en gezegend zal je zijn bij je ingang. Hij heeft een plan en een richting voor jou leven, die zo groot is dat we er niet uit kunnen vallen en Hij zelf gaat met ons mee. Als een gentleman opent Hij voor ons de deur en sluit de deuren achter ons.
v7 De Here zal je vijanden, die tegen je opstaan, verslagen aan je overleveren. Ja, er zijn machten, niet van vlees en bloed, die ons proberen van die zegeningen te beroven en die niet willen dat wij in onze bestemming zullen wandelen, maar God gebied Zijn overwinning over al wat tegen jou optrekt. Langs één enkele weg zullen ze tegen jou optrekken, maar langs zeven wegen voor je vluchten.
v.8 De Here zal je zegen gebieden in je schuren.
Dit betreft je voorraden, zoals Jozef voorraad schuren bouwde om in de jaren van overvloed voorraad aan te leggen voor de jaren van hongersnood, gezegend zullen je voorraden zijn.
v.9 De Here zal je als Zijn heilige volk bevestigen,-10 dan zullen alle volken der aarde zien dat de naam des Heren over je uitgeroepen is. Gods rijke zegen op je leven zal zichtbaar zijn voor hen die niet eens weten dat Gods zegen op je leven ligt.
v.12 De Here zal Zijn rijke schatkamer, de hemel voor je openen om op Zijn tijd de regen voor uw land te geven, Hij zal voorzien. Hij weet wat je nodig hebt, maar meer nog opent Hij de hemel voor jou. Je mag bij Hem zijn en genieten van de relatie die Hij met jou is aangegaan. –luister dan naar-jou God. Open je geestelijke oren en luister naar alle plannen van heil die Hij heeft gemaakt voor jou en wees gezegend met zo een hemelse Vader.
Gebed: Heer deze zegeningen zetten we vrij over het komende jaar, over onze levens en de levens van onze broers en zussen, in Jezus naam.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s