Pasen

bron: oneillartgallery.com

In het O.T wordt de verlossing van Jezus Christus voor-verteld in het Pascha. Niet alleen vallen de feesten van het Pascha en het Pasen samen, de vergelijkingen zijn overvloedig.
-De Israëlieten krijgen bij de 10de plaag de opdracht een lam te slachten en het bloed aan de deurpost te strijken (Ex.11, 12). Ieder bij wie het bloed aan de deurpost is daar gaat de dood van God aan voorbij.
Zo heeft in het N.T het bloed van Jezus de straf die we hebben verdient voor onze zonden, afgewend.
-Het volk van God trekt uit Egypte naar het land dat God hen belooft heeft.
Het offer van Jezus roept ons uit onze oude natuur Naar een leven in het Koninkrijk Gods.
-Als de kinderen Gods uit Egypte trekken krijgen ze zilver en goud mee, waar ze Gods tabernakel mee bouwen.
God geeft ons in Jezus christus gaven, talenten en vruchten van de heilige Geest om te bouwen tot Zijn eer en glorie.
Zo zijn er nog veel meer paralellen te trekken tussen de voorafspiegeling en de vervulling in Christus.

Het verhaal van het Pascha onder koning Hizkia voegt daar nog een aantal dimensies aan toe.
In 2 Kron.30 wordt verteld dat na een lange tijd waarin het Pascha niet gevierd is, koning Hizkia besluit Gods inzettingen in Israël te herstellen en het Pascha te willen vieren. Maar de priesters hadden zich niet geheiligd en konden de handelingen die waren voorgeschreven niet uitvoeren. Hizkia wil er niet een jaar wachten totdat ze er klaar voor zijn, het Pascha moet er zo snel mogelijk komen. ‘Toen gingen ze Jeruzalem door, verwijderde alle afgodsaltaren en wierpen het in de beek Kidron. En Jechizkia bad voor het volk en de priesters die niet klaar waren voor het feest’. 2 Kron.30:19 “De Here die goed is, doe verzoening over ieder die zijn hart erop gericht heeft God, de Here, de God zijner vaderen te zoeken- En de Heer verhoorde Jechizkia en genas het volk“.
Zoals Jehizkia pleite voor het volk, zo pleit Jezus voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen aan de rechterhand van de Vader.
Het gaat er niet zo zeer om of wij er klaar voor zijn, het gaat om een hart dat gericht is op God.

Zeven dagen vierden de Israëlieten feest, met grote vreugde, staat er benadrukt en daarna was het feest volgens het voorschrift volbracht; de offers waren gebracht, het volk was vrij.
V.23 ‘toen kwam de hele gemeente overeen nog een week feest te vieren’. Als een heenwijzing naar de laatste jaarweek, het einde der tijden waar Daniel over spreekt, mogen wij dagelijks vieren wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dan staat er nogmaals 30:25,30 “Ze verheugden zich. Er was grote vreugde,- 27,- en hun gebed kwam tot in Zijn heilige woning, tot in de hemel”.
Je hart richten op God en je verheugen over wat Jezus voor je heeft gedaan is een keuze. Je bent er misschien niet echt klaar voor om het feest te vieren, maar de keuze kan je wel maken. De keuze om je geheel op God te richten, je te verblijden met grote vreugde, reikt tot God in de hemel. Dat raakt het hart van God.

Gezegende Pasen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s