Het land dat God je geven zal

Zalig de zachtmoedige, want zij zullen het land beërven, Matt.5:5

Het verrast me steeds weer, hoe graag God ons de aarde wil geven. Die wens is er al vanaf de 1ste dag en wordt hier door Jezus nog eens benadrukt.
In Genesis staat beschreven hoe God de hof maakt en die geeft Hij aan Adam en Eva. Binnen de grenzen van de hof zijn zij gezegend. Er was de boom des levens, water, voedsel, dieren en planten in overvloed. Dit is de modeltuin, de perfecte situatie zoals God de aarde wil. Deze modeltuin mag Adam bewerken en bewaren (2:15), het is hun tot eigendom gegeven.
God had in 1x de hele aarde zo kunnen scheppen, maar Hij koos ervoor om dat door de mens heen te doen en Hij gaf ze de opdracht in Ge.1:28 ‘Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervuld de aarde en onderwerpt haar’. Het is de bedoeling dat de mens zijn van God gegeven autoriteit gebruikt, om er leven in te spreken, om erover te regeren en Gods Koninkrijk erin te doen komen.
Die aarde is het samenwerkingsproces van God met de mens. God wil het aan de mensen geven en samen met God kan de mens het tot zijn bezit verwerven. Dit patroon zie je door het hele O.T heen.
Zodra God Abram roept, beloofd Hij hem ook  Gen.12:1 “Ga uit uw land – naar het land dat Ik u wijzen zal”. En Hij herhaald het aan Jakob Gen.28:13 “het land waar je op ligt zal Ik aan u en uw nageslacht geven”. Als God het volk Israël uit Egypte haalt, doet Hij dat om ze te brengen in het land wat Hij hun geven wil. En wanneer ze er al wonen zegt God in de Ps.2:8 “Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit”.
Het houdt niet op bij de landsgrenzen van Israël, nog steeds wil God de hele aarde maken tot het Koninkrijk Gods. De aarde hoort niet vol te zijn van oorlogen, hongersnoden, ziekten en onvruchtbaarheid. Gods volk behoort overvloedig te regeren in God autoriteit om de aarde te vervullen, te onderwerpen en door Gods Geest het Zijn Koninkrijk te maken. Wij, jij en ik, zijn Gods oplossing.
Om dat te kunnen doen hebben we bepaalde eigenschappen nodig en zachtmoedigheid is er daar 1 van. “Wie de Here verwachten zullen het land beërven”, zegt Ps.37:9. “De rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer”, Ps.37:29.

Op dit moment klinkt er over Europa de roep “Europe shall be saved” door mensen die hebben begrepen wat God wil met deze aarde. Vruchtbaar en talrijk behoren wij te zijn, om de aarde  te maken “zoals in de hemel, zo ook op aarde”.
Ik wil je uitdagen hier met God over te praten. Laat Hem jou gedachten daarover vormen en je visie geven, want het is niet uitgesloten dat God zegt “jij bent 1 van mijn zachtmoedige die naar Mij uit ziet. Kom Ik ga je brengen in het land dat Ik je geven zal…….”
http://esbs.org/
https://www.facebook.com/EuropeShallBeSaved/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s