God is goed, genadig en vol mededogen

Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden, Matt.5:7

Dit zou een modelzin kunnen zijn ter representatie van christelijk vakjargon. Alleen christenen hebben het over werken van barmhartigheid en de gave van barmhartigheid.  Dus waar gaat dit nu precies over.
Het Griekse woord eleemones, wat wij vertalen met barmhartigheid, is afgeleid van het woord eleos, wat betekend: medelijden, bewogenheid, genadig handelen, mededogen hebben. Geparafraseerd zou er het volgende kunnen staan: Gelukkig ben je als je zacht, genadig en vol mededogen bent, want dan zal je zelf ook zo behandeld worden.
Daarmee wordt ook direct duidelijk waarom God zegt “Barmhartigheid wil Ik en geen offerande”, Matt.9:13 “want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaards”.
Gods hart gaat naar elk mens uit, Hij wil ze allemaal kennen, met ze praten en met hen de dag doorbrengen. Maar als wij ons hard en genadeloos opstellen en liefdeloos handelen, wie wil dan onze God leren kennen? Het is prachtig wanneer we ons geld of tijd of goederen geven voor het Koninkrijk Gods, maar wat voor nu heeft het wanneer wij Hem niet weerspiegelen in deze wereld?
Wat heeft het bijvoorbeeld voor zin wanneer we boodschappen halen voor de buurvrouw en vervolgens tegen een ander over haar roddelen? Als we geld aan onze kerk geven en de leiders bekritiseren in plaats voor ze te bidden en te zegenen?

Het is zo eenvoudig om materiële dingen te geven, maar in onze houding en handelen gesloten, kritisch en afwerend te zijn. God wil niet dat we gelimiteerd onze liefde geven. Hij wil niet dat we alleen maar aardig zijn voor de mensen die wij aardig vinden of voor mensen in wie wij geen fouten zien. Mensen die het verdienen om aardig behandeld te worden. Hij wil juist dat we mensen die het helemaal niet verdienen aardig behandelen. Wij zijn namelijk niet gelimiteerd in onze vriendelijkheid. Het is de boze die ons wijs maakt dat het toch wel heel redelijk is dat wij emotioneel onze grenzen hebben, dat het gerechtvaardigd is om op een bepaald moment ons geduld ( lees onze genade en mededogen) verliezen. Maar dat is niet Gods boodschap. Hij is ongelimiteerd, vol van barmhartigheid. Als je daaraan te kort komt, kom koopt zonder geld en eet (Jes.55:1) ontvang van God watje nodig hebt. Leg je irritatie, je oordelen en je aanstoot op het altaar, laat je door Hem schoonwassen en vullen. Weerspiegel Hem en maak vele vrienden voor God. Breng je vrienden bij God, een groter kado kan je Hem niet geven.
Gebed: Heer het spijt me dat ik soms zo dubbel en gespleten handel, vergeef me alstublieft. Maak mij vol van U, doe mij op U lijken, zodat anderen kunnen zien hoe goed en lief U bent.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s