Joh.1:14 vol van genade en waarheid (1)

Joh.1:14 vol van genade en waarheid (1)
Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Johannes gebruikt hier een uitdrukking die Jezus direct verbind met het oude testament en de naam van God. In het Hebreeuws worden daar de woorden “hesed” en “emet” gebruikt, “genade en waarheid”. Onze vertaling geeft deze woorden met verschillende vertalingen weer, daardoor komt de diepte van de betekenis  niet zo tot zijn recht. Maar ieder die was opgegroeid in met basiskennis van de Thorah herkende de woorden van Johannes in een directe verbinding met de naam van God.
In Ex.34:6 roept God Zijn naam uit voor Mozes en hij zegt: Here, Here, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid (hesed) en trouw( we-emet),
Een andere bijzondere verbinding maken deze woorden met palm 85.
Hier wordt hetzelfde woordpaar gebruikt in psalm 85:11 Goedertierenheid(hesed) en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar, trouw (emet) spruit voort uit de aarde en gerechtigheid ziet neer van de hemel.
Deze psalm spreekt over de hoop die Israël heeft, na de terugkeer uit de ballingschap, op herstel van het volk en het land, door God. Ze zingen en bidden de naam van God uit en verbinden die aan de hoop die ze verwachten.
Hij zal met hun handelen naar Zijn naam, want zoals Hij genoemd wordt, zo is Hij en zo zal Hij handelen.
Hesed wordt hier vertaald met genade maar het heeft een zeer brede betekenis, waarvan elk aspect prachtige diepten geven aan Jezus Christus als Zoon van God.
Hesed spreekt specifiek van verbondstrouw. Na de ballingschap (psalm 85)zijn het land, Jeruzalem en de tempel één grote puinhoop en daarom doen de Israëlieten een beroep op de verbondstrouw van God. Hij is nog steeds dezelfde, de God die zich met dit volk verbonden heeft , daarom mogen ze hoop hebben dat Hij opnieuw zal handelen naar Zijn naam.
Nu (Joh.1) verschijnt het nieuwe verbond wat God met zijn volk aangaat, en Hij openbaard zich als degenen die trouw is aan het verbond wat Hij met de mens aangaat, genade en waarheid, de  hesed en emet .
Hij vervult het oude verbond en sluit een nieuw verbond op basis van geloof en genade, zoals de Naam verder gaat in Ex. 34:7 die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft;
Dit zal hij trouw doen, al lijkt alles in ons leven verwoest, dan nog blijft onveranderlijk het verbond van Jezus Christus.
Hesed spreekt ook van neer-buigende-goedheid. Een groot en  machtig persoon die zich neerbuigt om iemanDSC_1300d die kleiner en kwetsbaarder is, te beschutten.  Een sterk voorbeeld  waarin dit woord gebruikt wordt in deze betekenis, zie je in Gen.39:21 waar Jozef in de gevangenis zit: en de Here was met jozef; hij bewees hem genade (hesed)en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen. Jozef bevond zich in een situatie waarin hij niets voor zichzelf kon doen. Hij was volkomen afhankelijk van de hesed van God. Gods goedheid boog zich over Jozef in zijn situatie.
Op deze manier mogen wij ons afhankelijk weten van onze Here Jezus Christus, Hij laat zich al eeuwen zien , zowel onder het oude als onder het nieuwe verbond,  als De Betrouwbare.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s