Gelijkenissen

IMG_4895Gelijkenissen

Matt.13:10 de discipelen kwamen en zeide tot Hem: waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hen en zeide: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.

Je kan gelijkenissen op verschillende manieren verstaan. Soms geeft de Geest je openbaring, waardoor een oud verhaal opnieuw tot je spreekt, maar er zijn ook uitlegregels die kunnen helpen bij het begrijpen. Vragen als: Worden daar voorwerpen of begrippen in gebruikt die in die tijd begrijpelijk waren, maar nu niet volledig worden verstaan? Wat verstonden de toehoorders? Om welke hemelse goederen gaat het? Welk aspect van God probeert Jezus te verduidelijken en tot waar strekt de vergelijking zich uit?
Er is namelijk een punt waarop de vergelijking zijn houdbaarheid verliest. Laat me dat met een voorbeeld illustreren: Een krokodil huilt krokodillentranen; Jantje huilt krokodillentranen…..Jantje is een krokodil! Het is duidelijk wanneer een vergelijking te ver wordt doorgevoerd, de gelijkenis niet meer klopt.
De gelijkenis die Jezus verteld is van de zaaier en het onderwerp is als volgt:. V19 “Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort..”. Dit woord van het Koninkrijk wordt vergeleken met plantenzaad. Voor een deel gaat deze vergelijking op en gedraagt het zich als plantenzaad. Er zijn wortels nodig om te groeien en vast te staan. Mensen kunnen oppervlakkig reageren, vergeten  wat God ze heeft gegeven. Als we het te druk hebben kan hetgeen God in ons leven heeft gedaan niet groeien, want we hebben geen aandacht voor Hem. De aandacht gaat bij die interpretatie direct uit naar menselijke fouten, zijn wij goede grond of niet. Hoewel het onderwerp gaat over het woord van het koninkrijk!
Na een spreken over slechte grond verteld Jezus wat er gebeurd als het zaad valt in goede grond. Daar voelen we ons prettig bij, dat zijn wij. Goede grond levert vrucht op, dus wanneer we vrucht dragen zijn we goede grond???
Het is waar dat de gelijkenis ons vraagt om keuzes te maken in het leven van alle dag. Om niet steeds door te hollen, om tijd te nemen en aandacht te hebben voor de relatie met onze hemelse Vader, maar de gelijkenis gaat niet om ons. Jezus verteld de gelijkenis niet om ons een goed of een slecht gevoel over onszelf te geven, maar om iets over het koninkrijk van God uit te leggen. Wij zijn niet het centrum van de gelijkenis, dus terug naar ‘het zaad”.
Het woord van het koninkrijk kan honderdvoudig, zestigvoudig of dertigvoudig vrucht dragen. Dat willen we!  Even een vraag daarbij, aan welk uitgangspunt ga je meten, om vast te stellen wat honderdvoudige vrucht is?
Is “Jezus het Woord” de maatstaf? Is onze omgeving de maatstaf of onze persoonlijke groei?
In de Bijbel kan een geloofswoord bekleed met koninkrijkskracht zieken genezen, doden doen opstaan, bergen verplaatsen, demonen doen sidderen, een menigte voeden of een man over het water doen lopen. Dragen we van die kracht dertigvoudig of zestigvoudig of honderdvoudig vrucht van? In het koninkrijk van God is altijd meer. Meer groei, meer vrucht, meer overvloed, oneindig veel meer.
Joh.14:12 Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de zoon verheerlijkt worde.

 

Een gedachte over “Gelijkenissen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s