De verzoeking. (1)

Hoe lees je een tekst en hoe leg je die dan op een verantwoorde wijze uit?
Binnen de theologie is daar zo veel over te zeggen, dat het zelfs een vak-richting is, genaamd hermeneutiek. Gecompliceerde materie, maar er vallen mooie dingen uit te halen. Wat met name daaruit van belang is, is dat je tekst vanuit verschillende invalshoeken kan belichten.
Je kan zeggen: bekijk de tekst vanuit een menselijk perspectief, want daar schrijft God aan, a. in de historie en b. in de tegenwoordige tijd; of vanuit Jezus Christus de verlosser en de Voleindiger; vanuit de Heilige Geest die in ons woont; vanuit het verlossingsplan waar God mee aan het werk is. Je kan de tekst letterlijk, figuurlijk of taalkundig belichten, of juist vanuit bepaalde interpretatieregels. Elke invalshoek maakt het mooier, breder en opent een nieuwe aspecten waar je voor die tijd nog niet bij stil had gestaan.

Over Mattheus 4:1-11 valt veel te vertellen. De verschillende interpretaties die je met een korte studie kan vinden, zijn zeer uiteenlopend en op verschillende manieren interessant.
De invalshoek die ik hier wil laten zien is, de gebieden waarop de verzoekingen een claim doen op de mens.
1. Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden.
2.Indien Gij Gods Zoon zijt, werp uzelf dan naar beneden, er staat immers geschreven: Aan Zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande U, en op de handen zullen zij U dragen dat gij uw voet niet aan een steen stoot.
3.Dit (alle koninkrijken der wereld) alles zal ik u geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.

 Het eerste wat we vooraf kunnen vaststellen is dat Jezus voor geen van deze verzoekingen is gevallen.
*De eerste verzoeking betreft een fysieke nood. Jezus had 40 dagen niet gegeten dus het was een hele directe nood. Noden in onze directe levensonderhoud of ziekte legt een hele dringende claim op onze gemoedsrust. Jezus liet zich niet uitlokken tot dealtjes of verkeerd handelen omwille van de nood. Er is overwinning over onze fysieke conditie en fysieke noden.
*De tweede gaat over onze ziel, emotionele nood. Het verlangen om uitzonderlijk, gewenst, geliefd, beschermd en bijzonder gevonden te worden…..en dat bewezen te willen zien. Hij kende de voortdurende nabijheid van de Vader, bewijs was niet nodig. In Hem staat onze identiteit vast en er is overwinning voor onze emotionele ziekten en pijn.
*De derde verzoeking gaat over de geest, waar zaken spelen als macht. Het aannemen van valse macht, in plaats van machteloos te moeten toezien. Er is geen grotere macht als alle landen van de wereld te kunnen besturen. Vaak zouden wij al tevreden zijn als het ons zou lukken met onze partner, kinderen of collega’s. Het heeft ook betrekking op bezit, eigenaarschap ”van mij!”, de geest van hebzucht of mammon. Op dit terrein bewegen zich de machten die niet van vlees en bloed zijn, maar Jezus viel niet voor macht of bezit. De boze is overwonnen.

De verzoekingen beslaan alle drie de terreinen waar wij als mens uit bestaan namelijk; geest, ziel en lichaam. Dit zijn de terreinen waarin wij verleidingen in onze weg tegen komeDSC_4599n.
Jezus bleef ongeslagen en wist Hij precies het juiste antwoord te geven. Wij kunnen op ieder terrein met onze noden bij Hem terecht. Hij is de hogepriester die in al onze noden met ons mee kan voelen.
1 Tess. 5:23 Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s