Jom Kippoer

Hogepriester_op_Verzoendag
http://www.christipedia.nl/Artikelen/H/Hogepriester

De grote verzoendag

Het is misschien een beetje gek, maar als ik aan deze dag denk, Jom Kippoer, de grote verzoendag, schiet er een liedje van K3 door mijn hoofd “Kusjesdag”. Een beetje gek, frivool en heel erg mal, maar het geeft wel weer dat het een feest is. God geeft ons een grote heilige kus.
Een feest met twee gezichten, de enorme blijdschap en de diepe verootmoediging.
De zonden van de Israëlieten werden op die dag verzoend en onze zonden zijn verzoent.
Het draagt in zichzelf het loodzware van onze zonden en de oproep om je ervan te bekeren; als de verlichting van het kwijtschelden van onze last, heiliging.
Het religieuze, serieuze, ritueel, het slacht-offer en het feest om met God verzoent te zijn, de vrijheid om altijd bij Hem te mogen zijn.
Lev.16:29 in de 7de maand op de 10de der maand zult gij u verootmoedigen, en generlei werk doen, zomin de geboren Israëliet als de vreemdeling, die in uw midden vertoeft. Want op deze dag zal over u verzoening gedaan worden, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des Heren- het is een altoos durende inzetting. -32. de verzoening zal de priester doen, die men gezalfd heeft.
In de oud testamentische beleving zijn de dagen naar Jom Kippoer, de loodzware dagen van berouw. Je zal geen enkel werk doen en ‘Je zal je verootmoedigen’ (Lev.23:32), een knieval maken voor God de Vader. Het beschrijft een houding van onderdanigheid ten opzichte van God. ‘Hij is groot, machtig en Hij heeft gelijk in alle opzichten.
Dan werd het offer geslacht en ging de hoge priester het heilige der heilige binnen.
Deze verzoendag was een voorafspiegeling van het werk van Jezus Christus en in die zin, altoos durend. Wat door Christus werd volbracht is de voortdurende reiniging van al onze zonden. Vreemdelingen, niet Joden, waren daar vanaf de oudheid af, in opgenomen. Ze hadden deel aan grote verzoendag.
De Hebreeën brief licht dit verzoenende werk van Jezus nog wat verder toe.
7:11 Indien nu het Levitische priesterschap het volmaakte had gebracht; dan had Jezus niet hoeven te komen. Dan had deze oudtestamentische verzoendag voldoende geweest en hadden wij nu dat feest gevierd.  Nu is Jezus echter opgestaan als priester in de orde van Melchisedek ( v17)- immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht-maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen.
Jezus geeft ons (een) eeuwig durende verzoendag(en). Een betere verzoendag, niet één keer per jaar, dat we recht staan tegenover God, maar elke dag opnieuw een nieuw begin. Het offer is gebracht voor eens en voor altijd. Het is een beter, mooier feest geworden, door een beter offer.

Het onderstaande lied laat ons iets proeven van de hedendaagse beleving met de diepte van het oude testament.

https://www.youtube.com/watch?v=Misy_UOfYb0

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s