De berg Sion

DSC_3082
De gouden poort, 2014 N.Wagemans

Hebr.12:22 je bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem.

In het vorige stuk hebben we de vergelijking gemaakt met een letterlijke aardse berg en de beklimming daarvan. Maar waar gaat die wandeling naar toe?
De berg Sion is in de Bijbel een begrip wat direct verbonden wordt met de toekomst.
Openb.14:1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op de berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende de Naam van Zijn Vader geschreven aan hun voorhoofden.
De schrijver van de Hebreeën brief verbindt Sion aan het hemelse Jeruzalem en Johannes spreekt over de terugkomst van Jezus Christus.
Bij Gods eerste openbaring op de berg Sinaï werd de wet gegeven, maar bij Gods tweede openbaring op de berg Sion, wordt een beter verbond gevestigd, Jezus Christus en het verbond van genade.
Ons leven nu, in Jezus Christus leidt tot alle beloften die in Hem zijn weggelegd voor de eeuwigheid.
In ons dagelijkse leven ervaren we soms de blijdschap in ons geloof en prachtige uitzichten, en soms is het een struggle om vast te houden, niet op te geven of ons te laten uitputten. In die zin heeft het veel overeenkomsten met het beklimmen van een berg. Maar de uitkomst van de beklimming kan met geen enkele aardse vergelijking worden beschreven, want het is een geestelijke plaats. Het is lastig om zo’n abstract begrip als doel voor ogen te houden. Hier komt ons geloof tevoorschijn, want de Bijbel verzekert ons dat dit doel een grotere zekerheid is dan alles wat we op dit moment kunnen vastpakken.  : 1 Petrus 2:6 Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen en wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Ons geloof in die toekomst staat meer vast als alle wankelbare dingen die nog één maal geschut zullen worden.
Ik wil even een paar teksten aanhalen om ons begrip van dat toekomstige Sion te vergroten.
In het O.T verovert David de Berg Sion en bouwt daar zijn paleis, het is de koningsstad!
Gaande weg wordt steeds meer gesproken van de profetische betekenis van de berg Sion en dat profeteren gaat bijna altijd gepaard met een aankondiging van toekomstige vreugde.
Zacharia profeteert hiervan 2:10 Jubel en verheugd u dochter van Sion! Want zie Ik kom in Uw midden wonen. Zoals God van het begin van de schepping wilde, zal Hij in die toekomst bij de mensen komen wonen, zoals Hij voor de zondeval met Adam in hof woonde.
Ook Zefanja spreekt met vreugde over het toekomstige Sion 3:14 Jubel dochter van Sion: juich Israël; verheug u en wees vrolijk van ganse harte, dochter van Jeruzalem! De Here heeft uw gericht weggenomen. Hij heeft uw vijanden weggevaagd. De koning Israëls, de Here is in uw midden; gij zult geen kwaad meer vrezen.
Het oordeel (gericht)is weg door Jezus Christus, de vijanden zijn verslagen en God woont in ons midden.
Het zal een tijd zijn van grote vreugde en God zal zich verblijden v17 Hij zal zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.
Dit klinkt als een Vader die met sprakeloos geluk naar Zijn kind kijkt, zo blij, jubelend van geluk over de kinderen die de “top van de berg Sion” hebben bereikt. Zijn kinderen zijn thuis gekomen in het hemelse Jeruzalem.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s