Wees nuchter

1 Petrus 4:7 Het einde aller dingen is nabij gekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. (NBG) wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden”.(HSV) Wees dus bezonnen en nuchter om te kunnen bidden.(WBv) Therefore, be earnest and disciplined in your prayers.(NLT) therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers.(ESV)

Het woordje “sóphroneó”, wat in de NBG wordt aangeduid met ‘nuchter’, kent verschillende vertalingen. Die verschillen geven aan dat er discussie is over dit begrip. Het Griekse woord bestaat uit twee delen; ‘veilig’ en ‘wat het leven reguleert’, dat is lastig tot één begrip samen te voegen. Het wordt gebruikt in de context van ‘het beoefenen van controle over jezelf’, maar het volgende verhaal maakt het een stuk duidelijker wat ermee wordt bedoelt.
Hetzelfde woord wordt gebruikt in Marc.5:15 en Luc.8:35, waar verteld wordt over de bezetenen van Gerasenen, die niet met ketenen te bedwingen was en naakt over het kerkhof zwierf. Hij werd door Jezus verlost van een onreine geest en vele geesten, genaamd legioen. Als de dorpelingen bij Jezus komen “zien ze de man gekleed en goed bij zijn verstand (sóphroneó)” .
Het verschil voor het optreden en na het optreden van Jezus is duidelijk. Voor de ontmoeting is de man woest, bezeten, agressief en is er sprake van een vergaand decorumverlies. Na Jezus optreden is hij bevrijd van boze geesten, waardig gekleed,  in staat om helder na te denken en in staat om Jezus stem te horen.
In het gehele N.T komt het woord sóphroneó slechts zes keer voor, waarvan het in Marcus en Lucas wordt gebruikt met betrekking tot het bovenstaande verhaal. Dat maakt dit verhaal zeer representatief voor hetgeen wordt bedoelt door Petrus, wanneer wij in de context tot het naderende einde sóphroneó dienen te worden. Het strekt veel verder als wat wij verstaan onder nuchtere bezinning.
Rom.12:3 zegt :”gedachten van bedachtzaamheid” (sóphroneó)” , maar ook hier is er sprake van een bredere context van de omliggende verzen veelzeggend.
V1 zegt “dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer.-v2 hervormt door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”.DSC_4807
Het is nodig om deze staat van denken in te nemen om te kunnen bidden, beschikbaar te zijn voor gebed en discipline op te kunnen brengen om te bidden.
In het einde der tijden is het des te meer van belang om vrij te zijn van gebondenheden, niet vol van eigen emoties, vernieuwd naar Zijn beelden in staat Zijn stem te verstaan. Wie op deze manier een levend offer is, kan zijn licht laten schijnen voor velen en zeer krachtig zijn in gebed.

Heer verlos en bevrijd ons van alles wat niet van U is. Vernieuw ons denken doe ons Uw stem verstaan. Heilige Geest van God leidt ons om te bidden naar de wil van de Vader.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s