Nuchter en waakzaam

1 Petrus.5:8 wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem vast in geloof.

In het vorige stuk hebben ik gekeken wat er wordt bedoeld met ‘nuchter’ zijn.
De eerste keer dat Petrus hierover schrijft, geeft hij aan dat het belangrijk is om in het einde der tijden nuchter te zijn. In H5 komt hij hier opnieuw op terug om dat nog een stukje verder uit te werken, waarom hij dit schrijft met betrekking tot het einde der tijden.
Dit is de tijd dat de duivel rond gaat als een briesende leeuw en daar gebruikt hij mensen voor.
De boze vercorrumpeert het hart van de mens, zodat hun gedragingen  tegenovergesteld worden aan de wijze waarop de mens ooit bedoelt was.
Zoals God Zijn lichaam, de wereldwijde gemeente van zijn kinderen gebruikt om Zijn genade aan deze wereld te laten zien, zo gebruikt de duivel mensen om af te breken en te moorden. Een leugenaar en mensenmoordenaar is de boze, en zo zullen de mensen handelen die de boze heeft ingenomen.
Paulus als Petrus profeteren hoe deze mensen zullen zijn in het einde der tijden, zodat we niet verbaast zullen zijn: Spotters, die naar hun eigen begeerte wandelen (2 Petr.3:3), zelfzuchtig, geldgierig, kwaadsprekend, ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onmatig, en onhandelbaar (2 Tim.3:1-4). En meer nog, dat we niet alleen deze werken zullen herkennen, maar ook dat we niet tegen vlees en bloed zullen strijden.
Jij en ik hebben een wapenuitrusting gekregen om te strijden tegen overheden, machten, boze geesten en wereldbeheersers, zegt Efeziërs 6:12.  Dit zijn de machten die misbruik maken van deze mensen. Individuele mensen die een eigen wil gekregen hebben, kunnen en mogen we niet beheersen, dat is dwang en manipulatie, dat gaat in tegen de vrijheid die God ons geeft. De strijd is tegen hetgeen die mensen aanzet tot dit gedrag.
Dat lukt niet als je onder de indruk bent van de manier waarop die mensen handelen of wanneer je  door angst gegrepen worden. In emoties horen je Gods stem niet meer, je eigen gevoelens voeren de boven. Angst maakt doof en blind. Dan kan je niet meer handelen naar verstandige overleggingen. Wanneer angst, wanhoop, verslagenheid of emotioneel denken grip op ons krijgen, zijn we prooi, doelwit om opgejaagd en verslonden te worden.lighthouse-940517_640
Soms is het verleidelijk om in emoties te blijven hangen, in de vorm van eindeloze cirkels van medelijden met onszelf, hoe oneerlijk die ander heeft gehandeld en hoe scheef de uitkomst is. Dit kost veel tijd en aan het einde van ons gepieker is er niets veranderd. Verloren energie. Iedereen worstelt daar soms mee, maar dit is het moment om jezelf aan te pakken, het moet klaar zijn.
Het is tijd om los te laten, te vergeven en om aan God te vragen hoe we wel effectief kunnen bidden voor deze situatie.
De eerste stap van het ‘wederstaan van de boze’ is in onszelf. Wordt nuchter en waakzaam.
De tweede stap is het geloof, wat Hij ons wil geven als we erom vragen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s