Wapenen van het licht

a6de021a9ae2cef82e2fb2d43c381f9e
bron: xpectamiracle.blogspot.nl

In ons persoonlijk leven en op wereld niveau komen we soms zo een groot kwaad tegen, dat we er versteld van staan. Je hebt er bijna geen woorden voor en vraagt je alleen nog maar af: “Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om zoiets te doen?”. Er over na denkend bekruipt je een gevoel van machteloosheid, hoe kunnen we ons verdedigen tegen zo veel doortrapte slechtheid?
Laat ik hier een gedachte tegenover plaatsen.
De kinderen van het licht (zouden als het goed is) die maten van gepland kwaad niet kunnen doorzien, omdat ze volwassen zijn in goed doen, in de vruchten van de Geest die het tegenover gestelde zijn van het kwaad. Vroeger waren wij in duisternis, maar nu zijn wij in het licht en wandelen wij als kinderen van het licht en brengen wij vruchten van het licht voort, goedheid, gerechtigheid en waarheid (ef.5:8-9). Het licht heeft geen deel aan de duisternis . Zoals de kinderen van de duisternis niet kunnen begrijpen dat wij niet meer deel nemen aan hun boze werken, zo kunnen wij niet begrijpen dat zij maar door blijven gaan met moord en doodslag, en menen dat dit het goede is.
Eigenlijk is het goed nieuws wanneer we de handel en wandel van het kwaad niet kunnen volgen, het bevestigt dat je anders wandelt. Het zit niet in ons en maakt geen deel uit van ons gedachte goed.
Onvolwassen in het kwaad, kunnen we dit kwaad niet verslaan met zijn eigen wapens, daar zijn we eenvoudigweg niet slecht genoeg voor.
Maar er is ook goed nieuws: we hebben het over een overwonnen vijand!
Jezus heeft de volledige overwinning behaald.
De wapenen des lichts zijn machtiger, dan elke kwade opzet.
Wees dan navolgers Gods (Ef.5:1) en wandel in de liefde.
Wordt volwassen in goed doen, in het hanteren van de wapenen des lichts, liefde, geloof, gebed, vrede, goedheid, trouw, waarheid, in al wat recht en rechtvaardig is.
Er is meer macht in liefde, als in dood en verderf.
Er is meer macht in zegenen, als in vervloeking.
Er is meer macht in waarheid, als in leugens.
Er is meer macht in rechtvaardigheid, als in onrecht.
Denk aan de profeten die ons tot voorbeeld waren. Het gebed van één dienstknecht van God heeft de macht om drie jaar lang de hemel te gebieden geen regen te geven(1 Kon.17:1), dus waarom zou het de geldkraan en de wapentoevoer van het kwade niet kunnen sluiten?
God gaf Mozes een staf die in een slang veranderende voor de farao. Zijn tovenaars deden hetzelfde, maar de slang van Mozes staf verslond de andere slangen (ex.7:17). Farao leek de macht te bezitten, leek met dood en verderf te kunnen heersen, maar het volk van God trok uit met goud en zilver; met God als voorhoede en achterhoede; door de zee als door het droge.
God verandert niet.
De boze kan te keer gaan als een briesende leeuw, juist omdat hij is overwonnen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s