Eerste zondag van de advent

Er was een mens door God gezonden wiens naam was Johannes (Joh.1:6)

9aded09c20ef51d4159c23b0fd7cc78f
Mary, Jesus and John the Baptist by Abbott Handerson Thayer, American artist, naturalist and teacher, 1849-1921.

Laat me je voorstellen aan Johannes de Doper, want niets is gewoon aan Johannes.
* Van de engel Gabriel, die slechts twee keer in de Bijbel met naam genoemd wordt en altijd in relatie tot toekomstig heil, ontvangt hij de naam Johannes. Dit is de Griekse vertaling van een Hebreeuwse naam en betekend “de Heere is genadig”.
*Zijn vader was een priester en zijn moeder stamde af uit het geslacht van Aaron met wie het levitische priesterschap zijn aanvang nam. Het had logisch geweest wanneer Johannes zijn vader was opgevolgd en dienst zou gaan doen in de tempel, dat was normaal in die tijd. In plaats daarvan profeteerde hij in de woestijn van Judea (Matt.3:2)
*Elisabeth, zijn moeder was onvruchtbaar en ze waren oud geworden.  Geen leeftijd waarop het medische mogelijk was om een kind te krijgen, maar toch werd ze zwanger.
*De profeten profeteerden over de komst van Johannes. Jes.40:3; mal.3:1.
*Na de aankondiging van zijn geboorte, kan zijn vader kan het maar niet geloven en om die reden mag hij, kan hij, niet praten tot aan de geboorte van het kind.
*De Engel kondigt aan dat Johannes van de moederschoot af gevuld zal zijn met de heilige Geest. In het oude testament rust de Geest op koningen en priesters, maar slechts voor een bepaalde tijd.
*De engel van de Heer profeteerde tegen Zacharias dat Johannes “voor Zijn aangezicht zal uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een wel toegerust volk te bereiden” (Lucas 1:17).
*De Here Jezus zei van Johannes, “en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou” (Matteüs 11:14) Dit is een bijna spreekwoordelijke kracht.  Elisa was al blij als hij twee delen daarvan kreeg ( 2 kon.2:9) Elia die bad dat het meel in de pot en de olie in de kruik nooit op zou raken; die doden deed opstaan en stand hield tegenover 450 baalpriesters….
De geest en de kracht van Elia komen nergens zó sterk naar voren als op de berg Karmel. Daar stond hij als een eenling tegenover honderden profeten van Baäl, ja, tegenover het hele volk dat onder de leiding van de goddeloze Achab van de Heere was afgeweken. Elia roept het volk op tot een duidelijke en radicale keuze: “Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na!” (1 Koningen 18:21). Zijn streven was om het volk terug te brengen tot God.
*Zoals Deze Elia, trekt Johannes een kamelenharen kleed aan. Hij trekt de woestijn in, eet sprinkhanen en drinkt geen druppel ( alcohol, wel te verstaan).
*Zijn taak staat al vast bij de bevruchting.  Hij zal velen bekeren en het volk toerusten en klaar maken voor de komst van de Verlosser.
*De prediking van Johannes was zó vurig en zijn optreden zó krachtig dat alle joden over hem spraken en zich in hun hart afvroegen of hij niet misschien de Christus zou zijn (Lukas 3:15).

Hoe bijzonder is deze man? Heeft God iets te vertellen of niet?
Alles roept het uit als in neonletters aangekondigd: Opgelet!! Hier gaat iets bijzonders gebeuren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s