De kracht en de wijsheid van God

Luc. 1:26 In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret,  tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u.

ark_8
bron: http://www.templeinstitute.org

Er zijn in de Bijbel niet veel engelen die bij name worden genoemd, de engel Gabriel komt slecht vier keer voor. Uit zijn optreden blijkt zijn functie. In het boek Daniel geeft Gabriel uitleg en onderricht. Hij licht de visioenen toe, die Daniel kreeg, hij kwam om inzicht te geven. Het gaat hier om eindtijd visioenen, zaken die in direct verband staan met het heilsplan van God, zaken die van geestelijke invloed zijn op de gehele wereld.
Het is Gabriel die de geboorte van Johannes aankondigt en Zacharias leert hoe zijn zoon zal leven en optreden. Zacharias weet niet wie de engel is, totdat hij vraagt :”Waaraan zal ik weten dat dit allemaal zal gebeuren?”, en dan zegt hij :”Ik ben Gabriel”. Dat antwoord alleen al verteld Zacharias de grootsheid van hetgeen te gebeuren staat. Die naam staat gerant voor berichten ten aanzien van de heilsgeschiedenis.
De naam Gabriel, bestaat uit de Hebreeuwse woorden geber (sterk) en el (God), tezamen: ‘kracht van God’. In die context schrijft Paulus in 1 Cor.1:24 wij prediken Christus, de kracht en de wijsheid Gods. De naam Gabriel kondigt de boodschap aan die de wereld gaat veranderen, de kracht en wijsheid Gods is komende in de wereld.
Tenslotte wordt Gabriel naar Maria gezonden.
Er gaat aan haar iets bijzonders gebeuren, ze zal zwanger worden zonder gemeenschap te hebben gehad; en ze zal overschaduwd worden door de heilige Geest. Ze moet de baby Jezus noemen,  Hij zal de Zoon des Allerhoogste zijn!
Gabriel komt haar te hulp om uit te leggen wat het plan is, want het kan alleen gebeuren als Maria bereid is om daarin gehoorzaam te zijn. Mensen zullen haar erop aankijken, ze zal de schande dragen, maar wetende waarvoor en met welk doel te dit draagt, maakt het dragelijk.
Ze zal tegen onbegrip oplopen, haar naam zal over de tong gaan, zonder dat ze iets heeft fout gedaan en ze heeft nog geen idee hoe haar verloofde zal reageren.
Wat een dappere vrouw om dan te antwoorden :”mij geschiede naar uw woord”.

Wat een prachtig voorbeeld voor ons wanneer we ook in een situatie komen, waarin anderen ons bespreken, zonder dat we iets verkeerds hebben gedaan. Of voor ons geloof staan en tegen onbegrip oplopen. De kracht van God, de Christus zal ons dragen en met kracht bekrachtigen, zodat we blijven staan. God zal ons staande houden. Vraag Hem naar die belofte.
Heer ik kan het niet uit eigenkracht, maar U beloofd mij Uw kracht. Vul mij, help mij en ondersteun mij, naar Uw belofte.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s