Is het echt waar?

Luc.2:1 En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

Zoals geprofeteerd werd onze Verlosser geboren, in Bethlehem, uit het geslacht van David.
De afgelopen blogstukken heb ik geschreven over de eenheid van de Bijbel. Manuscripten van verschillende schrijvers, verschillende profeten, die honderden jaren beslaan samen, blijken in overeenstemming zijn met elkaar. Profetieën die eeuwen voor de geboorte van Jezus op schrift werden gezet, bleken nauwkeurig Zijn geboorte te hebben beschreven. Dit aspect is al bijzonder.

Lucas brengt hier een stukje geschiedenis naar voren waar wetenschappers hun tanden in hebben  gezet om te onderzoeken wat de meest aannemelijke tijd van Jezus zijn geboorte is.
Dit kan gebaseerd worden op de volgende gegevens:
De regeringsperiode van keizer Augustus, de bewindsperiode van Quirinius over Syria, de inschrijving die plaats vond door de Romeinen om belasting te kunnen innen, de politieke reden van Herodes om opdracht te geven alle baby’s die in de periode van 2 jaar waren geboren te vermoorden, de periode waarop de afdeling van Zacharias dienst deed in de tempel en de planetaire conjuncties waardoor Jupiter boven Bethlehem stond.
Al deze gegevens zijn namelijk terug te vinden in geschriften en hebben dus werkelijk plaats gevonden! Wie de Bijbel wil afdoen als een overlevering van mensen, een mooi verhaal, wordt daarin door de geschiedenis, oude manuscripten en archeologische opgravingen, behoorlijk in het ongelijk gesteld.

e3a535c8f3ca2169be55124ee005271f
bron: Gallery4Collectors

Maar over het tijdstip waarop we de geboorte van onze Verlosser vieren en op welke wijze, valt te discussiëren. In 731 na Chr. werd met terugwerkende kracht de Christelijke jaartelling werd ingevoerd. Dit werd gebaseerd op paasberekeningen van Dionysius Exiguus in 525 na Chr. . Het zal niet eenvoudig zijn geweest alle feiten op een rijtje te krijgen zo lang na dato. Het is immers aanzienlijk langer geleden dan onze 1ste wereldoorlog en wat weten we daar nog van? We kunnen het hem dan ook niet helemaal verwijten als hij dat werkelijk 2 tot maximaal 6 jaar naast heeft gezeten ( tussen deze marge beweegt zich de discussie van Jezus geboortejaar).
Over het algemeen wordt echter wel aangenomen op basis van alle onderzoeken, dat Jezus is geboren in september en niet op 25 december.

Het is ook niet helemaal duidelijk wanneer men is begonnen om de geboorte van jezus Christus te vieren. Er worden meldingen terug gevonden van de 4de en 5de eeuw na Chr. En er is sprake van vermenging met verschillende andere heidense feesten/afgoderij, die in december werden gevierd. Dit is heden ten dage nog steeds het geval. Allen die kerstmis vieren zonder dat de geboorte van Jezus daarin wordt gevierd doen dit op basis ????, want wat vier je dan?
Verdrietig echter is het feit dat de Christenen zelf onder elkaar vervolgens discussiëren over de zuiverheid van de viering van hun kerst! Bijvoorbeeld: mag een kerstboom of kerstballen, kadootjes en veel eten?
Misschien is dat nog wel hetgeen waar we ons het minste druk over moeten maken en ons het meeste moeten buigen over de vraag wie er centraal staat in onze feest!
En wat al het andere betreft, zou ik een tekst van Paulus willen aanhalen Col.2:16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken, of op een stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.
Vier feest! Weest blij, verheug je, dat de Verlosser is geboren, dat we Verlost zijn. Verheug je in Zijn liefde die nimmer vergaat. Laat dat het verhaal zijn, waar de hele wereld in mag delen.

literatuurlijst: NRC Webpagina’s  31 augustus 2000 http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Jezus/tijdgenoten.html
                     http://bereastudies.nl/wp-content/uploads/2013/06/Wanneer-is-Jezus-nu-ECHT-Geboren1.pdf
http://inbijbelsperspectief.weebly.com/de-geboorte-van-jezus-christus-volgens-de-joodse-tijdrekening-de-maand-tishri.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s