Geliefde Zoon

Matt.3:17 Deze is mijn geliefde Zoon.

In de bijbel spreekt een naam van iemands identiteit en de rollen en functies, die op deze persoon rusten.  De namen van Jezus en de geopenbaarde namen over Jezus, vertellen wie Hij is; hoe Hij voor jou zal zijn; hoe Hij zal handelen in jou leven. Hij kan niet anders, want dit is wie Hij is.
Veranderen kan Hij niet; zichzelf verloochenen kan Hij niet.

In die context wil ik je uitdagen de onderstaande namen te lezen: “Hij is mijn….”. en als je Jezus nog niet op die manier hebt ervaren, nodig Hem dan uit om op die manier zichzelf aan jou te laten zien.
Misschien zijn het veel te veel namen/functies in één keer, van wat hij voor jou is en wil zijn, dus pak er een aantal uit en neem morgen andere. Maar maak het persoonlijk, want het is persoonlijk.

In de bovenstaande zin, is het God de Vader persoonlijk die zich buigt over Zijn kind: “Mijn geliefde Zoon”. Je kan dit lezen enkel in de context van dat punt van de geschiedenis, gekoppeld aan Jezus, maar in Hem zijn wij geborgen. En als we lezen wat Hij voor ons is spreekt daar pure liefde uit van God, die Zijn Zoon als gift geeft aan ons. Daarmee buigt Hij zich over jou en zegt tegen jou :”Mijn geliefd kind”. “Ik geef jou…een advocaat; een betrouwbare getuige; een bron van eeuwige redding…”

Advocaat  – 1 Joh. 2:1; Alfa en Omega – Openb. 1:8; 22:13; Almachtige  – Openb. 1:8; Matt. 28:18; Amen  – Openb. 3:14; Apostel van ons geloof  – Hebr. 3:1; Beeld van God  – 2 Kor. 4:4; Begin en het Einde  – Openb. 22:13; Begin van Gods schepping – Openb. 3:14; Bemiddelaar tussen God en mensen – 1 Tim. 2:5; Bemiddelaar van een nieuw verbond –  Hebr. 9:15; Bereider van redding  – Hebr. 2:10; Betrouwbare Getuige – Openb. 1:5; Bron van eeuwige redding – Hebr. 5:9; Brood dat leven geeft  – Joh. 6:35; 6:48; Brood van God – Joh. 6:33; Christus – 1 Joh. 2:22; De HEER is onze gerechtigheid  – Jer. 23:6; De Opstanding en het Leven – Joh. 11:25; De rechtvaardige – Hand. 7:52; 1 Joh. 2:1; De steen die door de bouwlieden vol verachting is weggeworpen – Hand. 4:11; Deur – Joh. 10:9; Die leeft  – Openb. 1:18; Eerste en Laatste  – Openb. 1:17; 2:8; 22:13; Eerstgeborene uit de doden  – Openb. 1:5; Eeuwige Leven –  1 Joh. 1:2; 5:20; Eeuwige Vader  – Jes. 9:5; Enige Erfgenaam  – Hebr. 1:2; Enige Zoon – Joh. 1:18; Enige Zoon van God – 1 Joh. 4:9; God – Joh. 1:1; 20:28; Hebreeën 1:8; Rom. 9:5; 2 Petrus 1:1; 1 Joh. 5:20; Goddelijke held – Jes. 9:5; Gods kracht –  1 Kor. 1:24; Gods wijsheid – 1 Kor. 1:24; Goede Herder –  Joh. 10:11,14; Grondlegger en voltooier van ons geloof –Hebr. 12:2; Grote Herder – Hebr. 13:20; Grote Hogepriester  – Hebr. 4:14;DSC_4633 Heer – 2 Petr. 2:20; Heer die deelt in Gods luister -1 Kor. 2:8; Heer van alle mensen  – Hand. 10:36; HEER van de hemelse machten  – Jes. 9:5; Heerser over de vorsten van de aarde–  Openb. 1:5; Heilig en Betrouwbaar  – Openb. 3:7; Heilige  – Hand. 3:14; Hemels mens – 1 Kor. 15:48; Hoeksteen – Hand. 4:11; 1 Petr. 2:7; Hogepriester – Hebr. 2:17; Hoofd van de Kerk –  Ef. 1:22; 4:15; 5:23; Hoogste Heer en koning – 1 Tim. 6:15; Openb. 19:16; Hoogste herder –  1 Petr. 5:4; Hoop –  1 Tim. 1:1; Hoop op goddelijke luister – Kol. 1:27; Hoorn van Heil – Luk. 1:69; Ik Ben – Joh. 8:58; Koning der eeuwen  – 1 Tim. 1:17; Koning der koningen – 1 Tim. 6:15; Openb. 19:16; Koning van de Joden – Matt.27:11; Koning van Israël – Joh. 1:50; Kostbare hoeksteen -1 Petr. 2:7; Laatste Adam – 1 Kor. 15:45; Lam – Openb. 13:8; Lam van God  – Joh. 1:29; Lam zonder smet of gebrek – 1 Petr. 1:19; Leeuw uit de stam Juda  – Openb. 5:5; Leven  – Joh. 14:6; Kol. 3:4; Levende steen – 1 Petr. 2:4; Licht van de wereld  – Joh. 8:12; Mensenzoon  – Matt 8:20; Ons Pesachlam – 1 Kor. 5:7; Onze bescherming – 2 Tess. 3:3; Onze echtgenoot – 2 Kor. 11:2; Onze grote God en Heiland – Tit. 2:13; Onze heiligmaking – 1 Kor. 1:30; Onze rechtvaardigheid  – 1 Kor. 1:30; Onze verlossing – 1 Kor. 1:30; Onze wijsheid  – 1 Kor. 1:30; Profeet –  Hand. 3:22; Rechtmatige telg –  Jer. 23:5; Redder –  Ef. 5:23; Tit. 1:4; 3:6; 2 Petr. 2:20; Redder / Verlosser – Rom. 11:26; Rots – 1 Kor. 10:4; Schepper  – Joh. 1:3; Stralende morgenster – Openb. 22:16; Telg van David –  Openb.5:5; 22:16; Trouw en Betrouwbaar – Openb. 19:11; Trouwe en betrouwbare Getuige – Openb. 3:14; Uiterste Hoeksteen –  Ef. 2:20; Verheven en enige heerser – 1 Tim. 6:15; Verzoening voor onze zonden – 1 Joh. 2:2; Vorst van de volken – Openb. 15:3; Vorst van het leven – Hand. 3:15; Vredevorst – Jes. 9:5; Waarheid – Joh. 1:14; 14:6; Ware brood uit de hemel  – Joh. 6:32; Ware licht dat ieder mens verlicht – Joh. 1:9; Ware wijnstok –  Joh. 15:1; Weg – Joh. 14:6; Wijsheid van God – 1 Kor. 1:24; Wonderbare raadsman – Jes.9:5; Woord  – Joh. 1:1; Woord van God  – Openb. 19:13; Zoon van David  – Luk. 18:39; Zoon van de Allerhoogste – Luk. 1:32; Zoon van God – Joh. 1:49; Hebr. 4:14a

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s